Doanh nghiệp được Quản trị tốt nhất Việt Nam

Chương trình Best Managed Companies - Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất là chương trình vinh danh doanh nghiệp tư nhân hàng đầu. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn hỗ trợ cho sự phát triển và xây dựng cộng đồng các doanh nghiệp tư nhân vượt trội tại Việt Nam và trên toàn cầu.