People

Minh Bui

Tax Partner | Deloitte Private Leader | KSG Leader

Minh Bui

Deloitte Vietnam Company Limited

15th Floor, Vinaconex Tower

Hanoi

Vietnam

View map

Minh Bui is the Deloitte Private Leader. As a Partner in Deloitte Vietnam, he has more than 20 years of extensive experience of tax and business advisory, serving international and leading Vietnamese corporations, in which major clients in the Global Fortune 500 list and top 10 largest private business in Vietnam.

Minh possess great knowledges of private sector and Deloitte Private’s tailored solutions related to corporate governance, tax strategy, succession planning, family office advisory, etc., Minh works closely with Vietnamese privately owned enterprises, family businesses owners to help them navigate complex challenges, preserve enduring values across generations, heading towards sustainable development.

Ông Minh là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách khối Dịch vụ Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam (Deloitte Private). Đồng thời ông cũng là chuyên gia tư vấn thuế của Deloitte Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm, phục vụ nhiều khách hàng là tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, trong đó chủ yếu thuộc danh sách 500 Công ty lớn nhất thế giới (Fortune 500) và 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Với hiểu biết sâu rộng về khối kinh tế tư nhân tại Việt Nam, cùng với các giải pháp chuyên biệt của Deloitte Private liên quan đến quản trị doanh nghiệp, chiến lược thuế, chuyển giao thế hệ, văn phòng gia đình, v.v., ông Minh luôn đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp gia đình, doanh nghiệp tư nhân vượt qua những thách thức, bảo tồn các giá trị của doanh nghiệp gia đình qua nhiều thế hệ, hướng tới sự phát triển bền vững.