Shpronësimi, shpërblimi i drejtë dhe vlera e tregut

Analizë nga ing Anton Lezhja, publikuar tek Gazeta Shqiptare. Drejtor i Vlerësimit dhe Modelimit Financiar në Deloitte Albania & Kosova