Lidské zdroje | Deloitte Czech Republic

Lidské zdroje

Úspěch každé společnosti dnes významně záleží na kvalitním řízení lidského kapitálu. Nejistota vyplývající ze současné ekonomické situace a obtížnost udržení konkurenceschopnosti v globální ekonomice kladou na společnosti vysoké nároky. Klíčem k úspěchu jsou motivovaní a kvalifikovaní zaměstnanci.

Novinky

Česká republika je pro cizince atraktivní

Díky rychlosti, nízkým nákladům a vstřícným podmínkám k získání pracovního povolení jsou pro vysoce kvalifikované cizince jednou z nejatraktivnějších zemí v Evropské unii Belgie, Česká republika, Finsko, Švédsko, Německo či Portugalsko. 

Služby

Inovativní přístupy v oblasti vzdělávání

Chcete Vašim zaměstnancům poskytovat smysluplné a atraktivní vzdělávání?

Služby

HR transformace

Víte, jak HR procesy přispívají k naplňování strategických cílů Vaší společnosti?

Služby

Řízení lidských zdrojů

Úspěch jakékoliv společnosti v dnešní době závisí čím dál více na kvalitním řízení lidského kapitálu.

Služby

Řízení strategických změn a transformace organizace

Víte, jak přistupovat k řízení strategických změn v neustále se měnícím prostředí?

Služby

Talent management, řízení výkonu a odměňování

Jste si jisti, že získáváte ty správné lidi a motivujete je k požadovaným výsledkům přes vhodně nastavenou strategii odměňování a řízení výkonu?

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře.

Lidé

Evžen Korděnko

Human Capital leader

Řešení

Deloitte Private

Poradenství pro soukromé vlastníky a rodinné společnosti.