Deloitte Offentlig sektor

Offentlig sektor

En stærk offentlig sektor kræver effektive systemer som understøtter mennesker med de rigtige kompetencer. Vi udvikler digitale løsninger, it-systemer og styringsmodeller til alt fra økonomi og indkøb til rådgivning om OPP, udbud og effektiviseringer.

Events

StyringsAgenda 2015

Se alle præsentationerne.

Indsigt

Teknologi kan forandre den offentlige sektor

Mobile teknologier, analytics, sociale medier, cyber intelligence og cloud

Indsigt

Offentlige megaprojekter

Udfordringer og erfaringer

Analyse

Fælles HR-funktioner i staten

Et område med uudnyttet potentiale.

Indsigt

Agile anskaffelser og projekter i det offentlige

Agile anskaffelser og projekter vinder i større og større grad indpas i offentlige myndigheder og institutioner. Deloitte har skrevet bogen ’Succes med offentlige agile anskaffelser og projekter’, der samler de væsentligste erfaringer og nuancerer forståelsen af, hvor agile anskaffelser har deres berettigelse, og hvordan de styres i praksis.

Indsigt

M-government er lige om hjørnet

Sådan kommer man i gang

Perspektiver

Infrastruktur kræver robuste beslutningsgrundlag

Interview med Michael Svane, branchedirektør for DI Transport.

Løsninger

Revisionsydelser til kommunerne

Er der fokus på udvikling og strategi?

Løsninger

Offentlig økonomistyring

Nye mål for økonomistyringen i stat, regioner og kommuner – hvad betyder det for dig?

Løsninger

Strategisk udbudsrådgivning

Hvordan kan et udbud understøtte anskaffelsen af den rigtige ydelse på det rigtige tidspunkt til den rigtige pris?

Løsninger

Nye offentlige styringsmodeller

Understøtter jeres nuværende styringsmodel kravene om optimering og gennemsigtighed?

Indsigt

Budgetanalyse, effektiviseringsanalyse, transparensanalyse

Analyserne kan bidrage til at sikre, at en institution/koncern effektivt udfører sit formål og sin strategi, eller at opgavevaretagelsen i en sektor refokuseres.

Perspektiver

Voksenudredningsmetoden

Socialministeriet og KL har i samarbejde med Deloitte og en række kommuner udviklet en metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksne-området. 

Indsigt

Kommunale kørselsordninger

Hvordan løser kommunerne bedst og billigst kørsel med deres borgere ud fra en samlet betragtning?

Indsigt

Deloitte Update

Hold dig skarp med relevante og topaktuelle nyheder om trends, tendenser og nye tiltag indenfor mere end 30 områder.

Spørgsmål?

Kontakt os her

Kontaktperson

Jørgen Leisner

Partner

Kontaktperson

Lynge Skovgaard

Partner

Perspektiver

Shared services-centre i den offentlige sektor

Deloitte har sponsoreret en ph.d. ved Aalborg Universitet om styring af shared services-centre i den offentlige sektor.