Indsigt

Ændret IAS 27

IASB genindfører equity-metoden i moderselskabsregnskabet