Indsigt

Ændret IAS 27 IASB genindfører equity-metoden i moderselskabsregnskabet