Insight

IFRS - Internationale regnskabsstandarder

Alt du skal vide om IFRS - kapitel for kapitel

Få overblik over de internationale regnskabsstandarder i Deloittes danske IFRS-bog, hvor vi har kogt vores viden ned, så du nemt kan omsætte det omfattende regelsæt til brug i din hverdag.

IFRS - Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS er et komplekst og omfattende regelsæt, som kan være vanskeligt at overskue. Deloittes danske bog ”IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder” giver dig det fornødne overblik, som gør dig i stand til at forstå og anvende regnskabsstandarderne.

Download den fulde Få IFRS-bogen som paperback eller download den kapitel for kapitel som pdf

Bogen er struktureret som en kort og overskuelig beskrivelse af ”IFRS’erne” – standard for standard – med tilhørende fortolkningsbidrag og omtale af de vigtigste forskelle mellem IFRS og årsregnskabsloven (ÅRL). Den har herudover omtale af forholdet mellem IFRS-reguleringen og regnskabsreguleringen i Danmark og EU, samt væsentlige overvejelser og forslag til praktisk fremgangsmåde ved overgang til aflæggelse af regnskab i overensstemmelse med IFRS.

Bogen er uundværlig for alle økonomimedarbejdere- og chefer, bestyrelsesmedlemmer og revisionskomité-medlemmer i virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS, eller påtænker at overgå til IFRS. Bogen er også relevant for alle med økonomiansvar i virksomheder, der aflægger regnskab efter ÅRL, da IFRS i stort omfang bliver brugt til fortolkning af ÅRLs rammebestemmelser.

Bogen opdateres løbende i takt med at IASB udsender ændringer til IFRS, og du kan altid downloade den seneste version af bogen, eller blot de opdaterede kapitler, på denne side.

Download bogen her.

 

ifrs-bogen
Find IFRS-bogen som e-publikation her

Læs eller download IFRS-bogen her

Flower

Download de enkelte IFRS kapitler her:

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('