Deloitte Skat

Skat

Vi tilbyder vores kunder en bred vifte af integrerede ydelser som skatterådgivning, moms og afgifter, international skat, transfer pricing og udstationering af medarbejdere. Vores tilgang er multidisciplinær og kombinerer indsigt og innovation med forretningsforståelse og industrikendskab.

Indsigt

Forskerordningen: Deloitte vinder opsigtsvækkende sager ved Landsskatteretten

Deloitte har vundet to sager ved Landsskatteretten som ændrer praksis vedrørende Forskerordningen.

Indsigt

Momsfradraget i holdingselskaber øget fra medio 2005!

Genoptagelse af ældre perioder skal ske senest 16. maj 2016

Indsigt

Skattemæssige overvejelser inden årsskiftet

I forbindelse med udløbet af et indkomstår, vil det ofte være en god idé, at vurdere om der er optimeringsmuligheder.

Indsigt

Har du betalt for meget i registreringsafgift ved import af brugte biler?

Skatteministeriet har nu erkendt, at der ved import af brugte biler i perioden 27. april 2008 – 31. december 2011 i over 100.000 tilfælde er sket fejl i radiofradraget ved beregningen af registreringsafgiften.

Indsigt

Skadesforsikrings­afgift af vejhjælps­abonnementer – nye regler

Reglerne omkring skadesforsikringsafgift er ændret pr. 1. juli 2015, således at det er den, der påtager sig forsikringsrisikoen vedrørende vejhjælpsordninger, der skal betale afgiften.

Indsigt

Skatteministeriet ophæver formueskattekursen

Skatteministeriet har den 5. februar 2015 med øjeblikkelig virkning ophævet muligheden for at værdiansætte unoterede aktier ved gaveoverdragelse til børn og i dødsboer efter den såkaldte formueskattekurs.

Indsigt

EU-Kommissionen åbner statsstøttesag mod Danmark

EU mener, at Danmark har administreret fedtafgiften forkert

Indsigt

EU-Domstolens afgørelse i Skandia America

Leverancer fra hovedkontoret til en filial i en fællesregistrering kan ikke ske momsfrit

Indsigt

Opkræver du moms af betalingskortgebyrer?

Der verserer i øjeblikket en sag ved Landsskatteretten om pligten til at afregne moms af betalingskortgebyrer. SKAT vil forlange momsbetaling, mens sagen verserer og helt tilbage fra januar 2012.

Løsninger

Ny app: Deloitte Tax@hand

Du kan nu downloade vores nye app Tax@hand til iPad eller iPhone

Løsninger

Selvangivelser for selskaber

Vi hjælper med at udarbejde og indsende selvangivelsen.

Løsninger

Koncernbeskatning og sambeskatning

Rådgivning inden for alle aspekter af dansk og international koncernbeskatning.

Løsninger

Skattemæssige erklæringer

Vi udfører en række forskellige erklæringsopgaver inden for området for selskabsskat.

Løsninger

Forældrekøb i skattemæssigt perspektiv

Det koster ikke en formue; til gengæld får du god rådgivning og service.

Løsninger

Etablering i udlandet

Skat ved etablering i udlandet.

Løsninger

Deloitte Relocation & Immigration Services

Our Relocation Services are customised to meet the personal needs of our clients.

Løsninger

Formuerådgivning

I Deloitte hjælper vi med at planlægge og tilrettelægge fremtidige indkomst- og formuedispositioner.

Løsninger

Fratrædelse og pensionering

Privatøkonomisk rådgivning til virksomhedens medarbejdere i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør.

Løsninger

Global mobility

Du behøver kun én kontaktperson, når du skal flytte medarbejdere over landegrænser.

Indsigt

Skatteemner i nyt regeringsgrundlag

Den nye regering i Danmark har den 28. juni offentliggjort sit regeringsgrundlag og dermed regeringens ambitioner på skatteområdet.

Indsigt

Absolut sidste frist for godtgørelse af moms på byggemodning foretaget før 2011 nærmer sig

Sidste frist for anmodning om godtgørelse af moms på omkostninger til byggemodning mv. afholdt før 1. januar 2011 vedr. byggegrunde, der ikke er solgt ved udgangen af 2015, følger fristen for den sidste momsangivelse for 2015.

Indsigt

Deloitte Update

Hold dig skarp med relevante og topaktuelle nyheder om trends, tendenser og nye tiltag indenfor mere end 30 områder.

Spørgsmål?

Kontakt os her

Kontaktperson

Niels Josephsen

Partner

Om os

Kontakt os

Find din kontaktperson inden for Moms, Told og Afgifter, Selskabsskat, Transfer Pricing og GES og Personskat.

Karriere

Karrieremuligheder i Skat

Du vil som medarbejder i Skat komme til at arbejde sammen kolleger i et stærkt netværk både lokalt og globalt. 

Indsigt

Finansielle virksomheders delvise momsfradragsprocent

SKAT har efter 3 års arbejde udsendt styresignaler med retningslinjer for opgørelse af pengeinstitutter, realkreditinstitutter samt skades- og livsforsikringsselskabers momsfradragsprocent.

Indsigt

Publikationer

Få mere viden om skat med vores udgivelser.

Indsigt

Udlæg efter regning

Ifølge seneste praksis så accepterer SKAT nu efter omstændighederne også indscannede eller kopierede udgiftsbilag eller dokumenter, der i øvrigt beviser eller sandsynliggør, at en udgift er afholdt for arbejdsgiveren.

Indsigt

Momsgrundlaget ved kapitalforvaltning

For knap et år siden mente Skatterådet, at momsgrundlaget for kapitalforvaltning skulle opgøres som bruttohonoraret, selvom kundens honorar var nedsat med modtagne formidlingsprovisioner.

Indsigt

Visse holdingselskaber har fuldt fradrag for moms!

EU-Domstolen har netop fastslået, at holdingselskaber har fuldt fradrag for moms af omkostninger forbundet med køb af datterselskaber, hvis holdingselskabet efterfølgende sælger momspligtige ydelser til døtrene. Dansk praksis er underkendt, og det bør blive muligt at søge moms retur fra 2005 og frem.