Skat

Vi tilbyder vores kunder en bred vifte af integrerede ydelser som skatterådgivning, moms og afgifter, international skat, transfer pricing og udstationering af medarbejdere. Vores tilgang er multidisciplinær og kombinerer indsigt og innovation med forretningsforståelse og industrikendskab.

Indsigt

EU-Domstolens afgørelse i Skandia America

Leverancer fra hovedkontoret til en filial i en fællesregistrering kan ikke ske momsfrit

Indsigt

ATP PensionService-dommen

England tager stilling til dommen

Indsigt

Regeringens vækstpakke 2014

Regeringen ønsker med Vækstpakken 2014 blandt andet at gennemføre en række initiativer, der styrker rekruttering af international og kvalificeret arbejdskraft.

Indsigt

Lovforslag om exitskat fremsat

Lovforslaget indfører en valgfri henstandsordning for selskaber mv. fra indkomståret 2013, og det bliver muligt at udskyde betaling af exitskat mod forrentning.

Indsigt

30 lande følger OECD’s fælles rapporteringsstandarder

Closing the distance.

Indsigt

FTT’s effekt på den europæiske regulatoriske agenda

FTT kolliderer med regulatoriske initiativer 

Løsninger

Ny app: Deloitte Tax@hand

Du kan nu downloade vores nye app Tax@hand til iPad eller iPhone

Løsninger

Selvangivelser for selskaber

Vi hjælper med at udarbejde og indsende selvangivelsen.

Løsninger

Koncernbeskatning og sambeskatning

Rådgivning inden for alle aspekter af dansk og international koncernbeskatning.

Løsninger

Skattemæssige erklæringer

Vi udfører en række forskellige erklæringsopgaver inden for området for selskabsskat.

Løsninger

Forældrekøb i skattemæssigt perspektiv

Det koster ikke en formue; til gengæld får du god rådgivning og service.

Løsninger

Etablering i udlandet

Skat ved etablering i udlandet.

Løsninger

Deloitte Relocation & Immigration Services

Our Relocation Services are customised to meet the personal needs of our clients.

Kontaktperson

Niels Josephsen

Partner

Om os

Kontakt os

Find din kontaktperson inden for Moms, Told og Afgifter, Selskabsskat, Transfer Pricing og GES og Personskat.

Karriere

Karrieremuligheder i Skat

Du vil som medarbejder i Skat komme til at arbejde sammen kolleger i et stærkt netværk både lokalt og globalt. 

Indsigt

Momsgrundlaget ved kapitalforvaltning

For knap et år siden mente Skatterådet, at momsgrundlaget for kapitalforvaltning skulle opgøres som bruttohonoraret, selvom kundens honorar var nedsat med modtagne formidlingsprovisioner.

Indsigt

Opkræver du moms af betalingskortgebyrer?

Der verserer i øjeblikket en sag ved Landsskatteretten om pligten til at afregne moms af betalingskortgebyrer. SKAT vil forlange momsbetaling, mens sagen verserer og helt tilbage fra januar 2012.

Indsigt

Publikationer

Få mere viden om skat med vores udgivelser.

Indsigt

Finansloven for 2014

Aftale er på plads

Indsigt

Dette kan forventes på skatteområdet

Lovprogrammet er blevet offentliggjort.