Skat

Vi tilbyder vores kunder en bred vifte af integrerede ydelser som skatterådgivning, moms og afgifter, international skat, transfer pricing og udstationering af medarbejdere. Vores tilgang er multidisciplinær og kombinerer indsigt og innovation med forretningsforståelse og industrikendskab.

Indsigt

EU-Domstolens afgørelse i Skandia America

Leverancer fra hovedkontoret til en filial i en fællesregistrering kan ikke ske momsfrit

Indsigt

Regeringens vækstpakke 2014

Regeringen ønsker med Vækstpakken 2014 blandt andet at gennemføre en række initiativer, der styrker rekruttering af international og kvalificeret arbejdskraft.

Indsigt

Lovforslag om exitskat fremsat

Lovforslaget indfører en valgfri henstandsordning for selskaber mv. fra indkomståret 2013, og det bliver muligt at udskyde betaling af exitskat mod forrentning.

Indsigt

30 lande følger OECD’s fælles rapporteringsstandarder

Closing the distance.

Løsninger

Deloitte Relocation & Immigration Services

Our Relocation Services are customised to meet the personal needs of our clients.

Løsninger

Selvangivelser for selskaber

Vi hjælper med at udarbejde og indsende selvangivelsen.

Løsninger

Koncernbeskatning og sambeskatning

Rådgivning inden for alle aspekter af dansk og international koncernbeskatning.

Løsninger

Skattemæssige erklæringer

Vi udfører en række forskellige erklæringsopgaver inden for området for selskabsskat.

Løsninger

Forældrekøb i skattemæssigt perspektiv

Det koster ikke en formue; til gengæld får du god rådgivning og service.

Løsninger

Etablering i udlandet

Skat ved etablering i udlandet.

Karriere

Karrieremuligheder i Skat

Du vil som medarbejder i Skat komme til at arbejde sammen kolleger i et stærkt netværk både lokalt og globalt. 

Indsigt

Nyt udspil til Vækstpakke 2014

Regeringen har den 8. maj fremlagt deres nye vækstpakke ”Danmark helt ud af krisen - virksom-heder i vækst”. Vi ser nærmere på konsekvenserne af vækstpakken inden for moms-, skatte- og afgiftsområdet.

Indsigt

Vækstplan DK

Folketinget har nu vedtaget de fire lovforslag, der udmønter de indgåede aftaler. 

Indsigt

Publikationer

Få mere viden om skat med vores udgivelser.

Indsigt

Skattereformen 2012

Få overblik over Skattereformen.

Indsigt

Dette kan forventes på skatteområdet

Lovprogrammet er blevet offentliggjort.

Indsigt

FTT’s effekt på den europæiske regulatoriske agenda

FTT kolliderer med regulatoriske initiativer