9,5%-იანი ზრდა. უწყვეტი ზრდა 7 წლის განმავლობაში

დელოიტმა გამოაცხადა რეკორდული შემოსავალი 36.8 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობით.