დელოიტის ბრენდის ახალი იერსახე

ორგანიზაციისთვის ბრენდი, როგორც ოჯახისთვის სახლი, ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივია. საინტერესოა, რომ ამ ორის ასაკობრივი ზღვარიც ერთმანეთის მსგავსია.