Våre kontorer | Deloitte Norge

Våre kontorer

Deloitte er et verdensomspennende selskap med omtrent 200.000 ansatte i mer enn 150 land. I Norge er Deloitte tilstede ved strategiske steder i store deler av landet, fordelt på 20 kontorer.

Våre kontorer

Damsgårdsveien 135
5160 Laksevåg
Postboks 6013 Postterminalen
5892 Bergen, Norge

E-post: 
Telefon:  +47 55 21 81 00

Erik Børresens allé 2
Postboks 2013 Strømsø
3015 Drammen, Norge

E-post: 
Telefon:  +47 32 26 41 00

Skrautvålsvegen 77
Valdres Næringshage
2900 Fagernes, Norge

E-post: 
Telefon:  +47 400 34 100

Strandavegen 15
6900 Florø, Norge

Hafstadveien 25
6800 Førde, Norge

Trondhjemsvegen 3
2821 Gjøvik, Norge

E-post: 
Telefon:  +47 400 34 100
Telefaks:  +47 611 34 150

Lidskjalvgutua 1
Postboks 79
2711 Gran, Norge

E-post: 
Telefon:  +47 400 34 100
Telefaks:  +47 613 38 721

Leirvollen 23
3736 Skien, Norge

Arendalsveien 2
4878 Grimstad, Norge

E-post: 
Telefon:  +47 38 12 27 22

Brygga 20
2317 Hamar, Norge

E-post: 
Telefon:  +47 400 34 100
Telefaks:  +47 611 34 150

Sundgaten 119
5527 Haugesund
Postboks 528
5501 Haugesund, Norge

Stadionveien 21
Inngang 7
4632 Kristiansand, Norge

Skolegata 4
Postboks 38
4575 Lyngdal, Norge

Kvernhusmyrane 13
Knarvik Senter
5914 Isdalstø, Norge

E-post: 
Telefon:  +47 901 57 747

Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo
Norge

E-post: 
Telefon:  +47 23 27 90 00

Fossetunet 3
Postboks 206
6852 Sogndal, Norge

Strandsvingen 14a
Postboks 287 Forus
4066 Stavanger, Norge

Bomvegen 3 (Fokusbygget)
7725 Steinkjer, Norge

E-post: 
Telefon:  +47 74 16 69 44

Dyre Halses gate 1A
Postboks 5670 Sluppen
7485 Trondheim, Norge

Rambergveien 1
Postboks 24
3119 Tønsberg, Norge

E-post: 
Telefon:  +47 33 00 39 00