Kom i kontakt med Deloitte:

Sentralbord

Tlf: 23 27 90 00
Fax: 23 27 90 01

Besøksadresse:

Dronning Eufemias gt. 14
0191 Oslo

Postadresse:

Postboks 221 Sentrum
0103 Oslo


Frode Vik Jensen
Kommunikasjonsdirektør
fvikjensen@deloitte.no
Tlf: 995 95 000

Kontakt oss

Du kan også kontakte oss per telefon. Vennligst se oversikten over våre kontorer for å finne ditt lokale kontor.