Joachim Gullaksen | Deloitte Norge

Joachim Gullaksen

Director

Joachim er ansvarlig for tjenesteområdene lønnsomhetsforbedring og integrasjonsprosesser (Post Merger Integration) i Deloitte. 

Han har bred erfaring med strategiutvikling og effektivisering i form av kostnadskutt, prosessforbedring og organisasjonsutvikling. I tillegg har han betydelig erfaring med integrasjon og utskilling av virksomheter i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og fisjoner, innbefattet planlegging og operasjonalisering av omstillingsprosesser og synergirealisering.