Rolf Saastad

Partner/Advokat, Leder Business Tax

Rolf Saastad

Dronning Eufemias gate 14

0191 Oslo

+47 907 47 556

rsaastad@deloitte.no
 
 

Rolf er advokat og spesialisert i norsk og internasjonal bedrifts- og selskapsbeskatning. Han arbeider i det vesentlige med norske og internasjonale forhold i tilknytning til transaksjoner, fusjoner, oppkjøp, omorganiseringer og lignende strukturendringer. I tillegg bistår han en rekke klienter i forbindelse med skatte- og klagesaker overfor skattemyndighetene. Rolf leder vår virksomhet innen Business Tax.