Sjur Gaaseide

Partner, leder Consulting

Sjur er leder for Deloittes norske konsulentvirksomhet. Han har 25 års erfaring fra prosjekter knyttet til strategi og virksomhetsstyring, omstilling og effektivisering, samt forbedring av stab-/støttefunksjoner. Sjur har bistått en rekke store virksomheter i slike endringsprosesser, og kombinerer strategisk og konseptuell tenkning med en dyp forståelse av hvordan forbedringer faktisk kan implementeres.