Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove Songstad

+47 915 56 161

ssongstad@deloitte.no
 
 

Stein Ove har bred og omfattende erfaring fra offentlig sektor, og har ansvaret for kontrollrelaterte tjenester for stat, helse og kommunal sektor. Dette gjelder evalueringer, internrevisjon, forvaltningsrevisjon, internkontroll, risikostyring og kontraktsrevisjon. Gjennom praktisk erfaring har han svært god innsikt i organisering, regelverk og normer som regulerer de ulike sektorene. Han har også omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor.

Relevante emner