Finance | Deloitte Norge | Finansiell rådgivning, M&A, transaksjoner

Finance

Deloitte har et bredt tjenestespekter knyttet til CFOs agenda, som både omfatter finansiell rådgivning og økonomi/regnskapsnære tjenester. Viktige tjenesteområder er M&A og transaksjoner, restrukturering og finansiell rådgivning, virksomhetsstyring samt forbedring av regnskaps- og økonomifunksjoner

Tjenester

Kjøp av virksomhet

Sikre verdiskapning gjennom planlegging og strukturert prosess.

Tjenester

M&A Transaksjons- og forhandlingsbistand

Deloitte bistår selskaper og aksjonærer med å planlegge og gjennomføre vellykkede transaksjoner.

Tjenester

Restrukturering og kapitalstruktur

Deloitte tilbyr et bredt spekter av rådgivningstjenester knyttet til restrukturering og snuoperasjoner for selskaper med finansielle utfordringer.

Tjenester

Verdsettelse

Deloitte bistår med verdsettelse og finansiell planlegging i privat og offentlig sektor.

Tjenester

M&A Transaction Services

Grundig forarbeid med fokus på verdidrivere og forretningsforståelse sikrer et best mulig beslutningsgrunnlag ved gjennomføring av en transaksjon.

Tjenester

Finansiell analyse og modellering

Robuste og innsiktsfulle analyser som bidrar til gode strategiske og finansielle beslutninger.

Tjenester

Børs

Deloitte er rådgiver for selskaper som skal gjennomføre en børsnotering, og selskaper som er notert på børs.

Tjenester

Shared Services, Global Business Services og Outsourcing

Effektivisering av stab og støttefunksjoner.

Tjenester

OPS, investeringer og infrastruktur

Deloitte har unik erfaring fra gjennomføring av investerings- og infrastrukturprosjekter gjennomført med alternativ finansiering og Offentlig Privat Samarbeid (OPS).

Tjenester

Utvikling av økonomifunksjonen

Deloitte bistår CFO eller økonomidirektør i å møte kravene som stilles til økonomifunksjonen.

Tjenester

Virksomhetsstyring

Sikre at ledelsen har riktig og relevant styringsinformasjon.

Innsikt

CFO-programmet

Deloitte tilbyr en rekke programmer rettet både mot CFO-er og aspirerende CFO-er. Vårt CFO-Program bistår bl.a. CFO-er med å håndtere kompleksiteten i sin rolle, løse selskapets mest avgjørende utfordringer, samt håndtere omstillinger som et resultat av strategiske endringer i markedet.

Innsikt

Investoraktivisme

Investorer utøver alt et mer aktivt eierskap i dagens marked, og de nøler ikke med å, høylytt eller diskret, komme med kritiske spørsmål og synspunkter rettet til ledelsen og styret om hvordan selskapet drives. Må dette nødvendigvis oppleves som noe negativt? Kort fortalt: nei. Studier viser at investoraktivisme oftest er «vennlig», men det fordrer at selskapet er godt forberedt og møter sine investorer på en proaktiv, konstruktiv og god måte.

Innsikt

Deloittes CFO-undersøkelse

Deloitte gjennomfører regelmessige undersøkelser blant CFO-ene i Norges 500 største virksomheter. Hensikten med undersøkelsen er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen.

Trender

2014 Banking and Capital Markets Outlooks

Learn about likely macro trends affecting the banking and capital markets industries as well as an analysis of emerging trends and implications for 2014.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Andreas Enger

Leder Financial Advisory

Partner

Perspektiv

Deloitte social media

Connect with us on LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Google+, and more!

Kontakt

Anne Jones

Leder, Finance

Partner

Kontakt oss

Kontaktskjema