Finance

Deloitte har et bredt tjenestespekter knyttet til CFOs agenda, som både omfatter finansiell rådgivning og økonomi/regnskapsnære tjenester. Viktige tjenesteområder er M&A og transaksjoner, restrukturering og finansiell rådgivning, virksomhetsstyring samt forbedring av regnskaps- og økonomifunksjoner

Tjenester

Kjøp av virksomhet

Sikre verdiskapning gjennom planlegging og strukturert prosess.

Tjenester

M&A Transaksjons- og forhandlingsbistand

Deloitte bistår selskaper og aksjonærer med å planlegge og gjennomføre vellykkede transaksjoner.

Tjenester

Restrukturering og kapitalstruktur

Deloitte tilbyr et bredt spekter av rådgivningstjenester knyttet til restrukturering og snuoperasjoner for selskaper med finansielle utfordringer.

Tjenester

Verdsettelse

Deloitte bistår med verdsettelse og finansiell planlegging i privat og offentlig sektor.

Tjenester

M&A Transaction Services

Grundig forarbeid med fokus på verdidrivere og forretningsforståelse sikrer et best mulig beslutningsgrunnlag ved gjennomføring av en transaksjon.

Innsikt

Investoraktivisme

Investorer utøver alt et mer aktivt eierskap i dagens marked, og de nøler ikke med å, høylytt eller diskret, komme med kritiske spørsmål og synspunkter rettet til ledelsen og styret om hvordan selskapet drives. Må dette nødvendigvis oppleves som noe negativt? Kort fortalt: nei. Studier viser at investoraktivisme oftest er «vennlig», men det fordrer at selskapet er godt forberedt og møter sine investorer på en proaktiv, konstruktiv og god måte.

Innsikt

Deloittes CFO-undersøkelse

Deloitte gjennomfører regelmessige undersøkelser blant CFO-ene i Norges 500 største virksomheter. Hensikten med undersøkelsen er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen.

Trender

2014 Banking and Capital Markets Outlooks

Learn about likely macro trends affecting the banking and capital markets industries as well as an analysis of emerging trends and implications for 2014.

Kontakt

Andreas Enger

Partner

Kontakt

Anne Jones

Partner

Kontakt oss

Kontaktskjema