Energy & Resources

Demografiska och klimatmässiga förändringar innebär att energi, effektivt resursutnyttjande och teknikutveckling utgör högsta prioritet på den globala agendan. Deloitte erbjuder heltäckande och integrerade lösningar till bolag inom kraft, förnybar energi, miljöteknik, gruvdrift och olja & gas.

Karriär

Karriär på Deloitte

Vill du bygga din karriär inom ett av världens största revisions- och konsultnätverk?

Insikter

Oil and Gas Reality Check 2013

I rapporten diskuteras bland annat hur strängare reglering samt begränsningar avseende ekonomi och naturresurser har bidragit till ökade utmaningar i branschen samt råd och insikter för att möta dem 

Insikter

Global Economic Outlook

Global Economic Outlook utkommer kvartalsvis och innehåller en aktuell analys av läget på världsmarknaderna.

Tjänster

Mergers & Acquisitions

Vi hjälper till att besvara alla frågor vid ett förvärv

Tjänster

Revision

Säker, effektiv och värdeskapande revision

Tjänster

Hållbarhet

Skapa värde genom att integrera och kommunicera hållbarhetsarbetet

Tjänster

Verksamhetsövergripande riskhantering (Enterprise Risk Management)

Effektiv och strukturerad riskhantering

Tjänster

Företagsbeskattning

Proaktivt stöd i era skattefrågor

Kontakt

Fredrik Jonsson

Partner | Ansvarig Energy & Resources

Kontakta oss

Kontakta oss via vårt webbformulär

Skicka offertförfrågan

Skicka via vårt webbformulär

Bli en del av vårt team

Ansök nu