Ֆինանսական ծառայություններ

Դելոյթի ֆինանսական ծառայությունների մասնագետները տրամադրում են համակարգված ինտեգրված լուծումներ բանկային և արժեթղթերի ոլորտի, ապահովագրության և ներդրումների կառավարման հատվածներին: Դելոյթի անդամ ֆիրմաների ծառայությունների և ոլորտի գիտելիքները մեզ թույլ են տալիս պատկերացնել հաճախորդի կարիքները:

Գրեք մեզ