Վերլուծական նյութեր

Անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունը անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ

Կից ներկայացվող անձնական տվյալների մշակման համաձայնագիրը նախատեսված է Դելոյթի հաճախորդների համար՝ համաձայն նրա հետ կնքվող պայմանագրի պայմանների՝ Դելոյթի կողմից մասնագիտական ծառայությունների ժամանակին և որակյալ մատուցում ապահովելու համար:

Սնձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունը անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ
Did you find this useful?