Audit of Financial Statements

Ծառայություններ

Աուդիտ և հարակից ծառայություններ

Ավելին քան պարզապես համապատասխանության ապահովում

Մենք ոչ միայն իրականացնում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ՝ Ֆինանսական Հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների համաձայն, այլև օժանդակում ենք կազմակերպություններին՝ իրագործելու իրենց գործունեության նպատակները, ուժեղացնելու ռիսկերի կառավարումը և մեծացնելու գործունեության թափանցիկությունը:

 

Մեր՝ ըստ ոլորտների մասնագիտացած աշխատակազմը, ՏՏ հատուկ մշակված լուծումների կիրառման շնորհիվ հասնում է առավելագույն ճշգրտության ամենախնդրահարույց ոլորտներում, և ի լրումն տրամադրում է նաև մի շարք վերլուծաբանական առաջադեմ լուծումներ և հիմնական գործարար միտումների վերլուծաբանություն: