Outsourced Accounting Solutions

Ծառայություններ

Հաշվապահական հաշվառման գործառույթի գծով օժանդակություն

Ձեզ համար ժամանակ է ստեղծվում՝ զբաղվել գործունեության ավելի առանցքային առաջնահերթություններով

Մեր համոզմամբ՝ մեր հաճախորդների բիզնեսի մասին պատկերացում կազմելը և շարունակական բարելավումը հաշվապահական հաշվառման գործառույթի համար արտաքին խորհրդատուի ներգրավման համար առանցքային են: Այդ պատճառով մեր ստեղծած հաճախորդների սպասարկման թիմերը և հաշվապահական հաշվառման գործառույթի վերաբերյալ լուծումները ապահովում են յուրաքանչյուր աշխատանքին համակարգված մոտեցում:

 

Մենք հաշվապահական հաշվառման գծով լուծումներ ենք առաջարկում ֆինանսական բաժիններին՝ ամբողջ ծավալով կամ մասամբ և ունենք տարբեր ոլորտների հետ աշխատանքի փորձ: Ավելին, մեր ԱՊՀ, Եվրոպայի, այլ երկների մասնագետների հետ համախմբվելով՝ գտնում ենք համադրված լուծումներ: