Ծառայություններ

Տուրիզմի, հյուրանոցային և հանգստի ոլորտ

Տուրիզմի, հյուրանոցային և հանգստի ոլորտը ԱՊՀ-ում ենթարկվել է զգալի փոփոխությունների: Այս ոլորտում աշխատող ընկերությունները նոր միջավայրում և ներկայիս տնտեսական պայմաններում հարմարվելու և գոյատևելու խնդրի առջև են կանգնած

Ներկայումս ոլորտի առջև կանգնած են մի շարք խնդիրներ՝ կապված գործառնությունների կատարելագործման, հաճախորդների լոյալության, ակտիվների սեփականության և նոր տեխնոլոգիաների մշակման հետ:

Դելոյթ ԱՊՀ-ի մասնագետները զգալի փորձ ունեն Տուրիզմի, հյուրանոցային և հանգստի ոլորտի ընկերություններին ծառայություններ մատուցելու առնչությամբ և պատրաստ են օժանդակել ձեզ շուկայի հնարավորություններից առավելագույնս օգտվելու, նոր ռիսկերը կառավարելու և փոփոխվող միջավայրին հարմարվելու ուղղությամբ:

Տուրիզմի, հյուրանոցային և հանգստի ոլորտ

Մենք հանդիսանում ենք համաշխարհային առաջատար տրանսպորտային ընկերություններին աուդիտորական և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ասպարեզում: Մեր հաճախորդների թվում են ավիացիայի, երկաթուղային տրանսպորտի, ավտոմոբիլային, նավահանգստային և բեռնափոխադրոխ ոլորտի ընկերություններ ինչպես ՌԴ, այնպես էլ ԱՊՀ տարածաշրջանում:

Մենք տրամադրում ենք առաջատար լուծումներ՝ կիրառելով ոլորտի մեր բազմակողմանի փորձը և աշխատանքային խմբի գիտելիքներն այս ասպարեզում:

 

Ավիացիա և տրանսպորտ