Onion back

Վերլուծական նյութեր

«Crunchy questions for sticky issues» գիրքը

Վերլուծաբանությունն օգտագործել մրցակցային առավելություն ունենալու համար

Եթե ձեզ հետաքրքրում է այն, թե ինչպես առաջատար վերլուծաբանության միջոցով հնարավոր կլինի գործունեության արդյունքների մեծ առաջընթաց ապահովել ոչ ավելի քան 100 օրվա ընթացքում, ապա այս գիրքը ձեզ համար է: Պատրաստ եղեք նրան, որ վերլուծաբանությունը կհեղաշրջի ձեր հայացքները բիզնեսի տեղեկատվության վերլուծության մասին:

Դիտել բովանդակությունը

Իմացեք ավելին այն մասին, թե ինչպես վերլուծաբանությունը կարող է ստեղծել բացառիկ գիտելիքահենք վերլուծության բազա և տալ ձեզ վստահելի պատասխաններ: 

Վերլուծաբանությունը տեղեկատվության օգտագործման միջոցով տվյալների և կատարողականի կառավարման գործառույթ է: Այն կարելի է կիրառել ցանկացած տիպի բարդության բիզնես խնդիրներ լուծելիս, սակայն կազմակերպություններից շատերը միտում ունեն կենտրոնանալու հինգ կոնկրետ գործառույթների վրա՝ հաճախորդներ, մատակարարման շղթա, ֆինանսներ, աշխատանքային ռեսուրսներ և ռիսկեր:

Աշխարհն այսօր ավելի քան բարդ է՝ բիզնեսներին անհրաժեշտ է հաշվի առնել իրենց գործունեությանն առնչվող ողջ էկոհամակարգը՝ ներառյալ սոցիալ-տնտեսական, շրջակա միջավայրի և քաղաքական հոսանքները, որոնք առաջին հայացքից թվում են իրենց կարևորության շրջանակներից դուրս: 

«Crunchy questions for sticky issues»
Did you find this useful?