Դելոյթի վերլուծաբանական ծառայությունը՝ Deloitte Analytics

Որպեսզի վերլուծաբանությունը դառնա սովորական առօրյա գործընթաց որոշումների կայացման գործընթացում, պետք է այն սերտորեն ներկառուցել կազմակերպության աշխատանքում: Նման մոտեցումը կօգնի ռազմավարական պատկերացում ունենալ այն մասին, թե ինչ նախաձեռնություն կարող է հաջողություն ունենալ, իսկ ինչը՝ ոչ:

Լուծումներ

M&A analytics

Three minute guide to M&A analytics.

Լուծումներ

Finance analytics

Three minute guide to finance analytics.

Լուծումներ

Risk analytics

The three minute guide to risk analytics.

Լուծումներ

Fraud analytics

The three minute guide to fraud analytics.

Լուծումներ

Text analytics

The three minute guide to text analytics.

Լուծումներ

Advanced analytics

The three minute guide to advanced analytics.

Լուծումներ

High-tech companies

Three minute guide to analytics for high-tech companies.

Լուծումներ

Analytics for insurers

Three minute guide to analytics for insurers.

Լուծումներ

Subscription analytics

The three minute guide tosubcription analytics.

Լուծումներ

Supply chain analytics

The three minute guide to supply chain analytics.

Լուծումներ

Shared services analytics

Three minute guide to analytics for shared services.

Լուծումներ

Sustainability analytics

The three minute guide to sustainability analytics.

Լուծումներ

Social analytics

Three minute guide to social analytics.

Լուծումներ

Customer analytics for Retail

Three minute guide to customer analytics for retail.