Միաձուլումներ և ձեռքբերումներ

Դելոյթ ԱՊՀ-ն կազմակերպություն-գնորդներին և մասնավոր կապիտալի ներդրողներին խորհրդատվություն է տրամադրում միաձուլման և ձեռբերման գործարքի կենսացիկլի ողջ ընթացքում: Մեր միաձուլման, ձեռբերման, օտարման գործարքների գծով լիակատար ծառայությունները մշակված են հատուկ ըստ յուրաքանչյուր պատվիրատուի կարիքների:

Գրեք մեզ