Actuarial, Rewards & Analytics Offerings

Լուծումներ

Ակտուարական ոլորտ, վարձատրություն և վերլուծաբանություն

Վերլուծաբանություն, համակարգչային գիտելիքներ և տվյալների վերլուծություն

Տվյալների մշակման ավտոմատացման միտումների դարաշրջանում ընկերությունները ձգտում են վերլուծել թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին տվյալները՝ նախկինում անհայտ հարաբերակցություններ հայտնաբերելու նպատակով, որոնք ազդում են գործառնական արդյունավետության, վաճառքի ընդլայնման և շուկայում մրցակցային դիրքի վրա:

Դելոյթի վերլուծաբանության և մոդելավորման մասնագետներն ապահովում են սկզբից մինչև վերջ գործարար լուծումներ՝ օգտագործելով առաջադեմ վիճակագրական տվյալներ՝ ներքին և արտաքին լայնածավալ տվյալների վերլուծության, նախկինում անհայտ, բայց կարևոր գործարար կապերի բացահայտման նպատակով, ինչը թույլ է տալիս հաճախորդներին զգալիորեն բարելավել շահութաբերությունը։

Հիմնական կոնտակտներ

Vera Vitalieva

Director

Ekaterina Pavlushkina

Director

 

Փոխհատուցում և խրախուսում

Հաշվի առնելով այն, որ մեծանում են հատուցումների և խրախուսումների ծրագրերի ծախսերը և ռիսկը, աշխատակիցները շարունակում են աշխատակիցների արդյունավետությունը և ներգրավվածությունը մեծացնելու նոր և նորարար միջոցներ որոնել:
Դելոյթի մասնագետներն օգնում են աշխատակիցներին ընկերության կատարողական արդյունքները խթանել խրախուսումների, հատուցումների և այլ պարգևավճարների ծրագրերի մշակման միջոցով: Լինելով անկախ և օբյեկտիվ խորհրդատուներ և ունենալով հատուցումների, բուժօգնության և կենսաթոշակային համակարգերի հետ աշխատանքի զգալի փորձ, մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին հատուցումների համակարգը դիտարկել համընդհանուր ՄՌԿ ռազմավարության համատեքստում և կենտրոնանալ աշխատակիցների կողմից ստեղծվող արժեքի, գործատուի ծախսերի և ռիսկերի կառավարման վրա: Բացի խորը տեխնիկական գիտելիքներից, մեր հատուցումների գծով խորհրդատուները հատուցումներին առնչվող բարդ խնդիրների լուծման մեծ փորձ ունեն տարբեր ոլորտներում՝ սկսած ռազմավարությունից մինչև դրա իրագործում: Ավելին, մենք տրամադրում ենք ակտուարային և ներդրումային կարևորագույն փորձագիտական գիտելիքներ կենսաթոշակային համակարգի հովանավորներին և հոգաբարձուներին, որպեսզի նրանք համոզված լինեն, որ իրենց կենսաթոշակային ծրագրերը  կառավարվում են օպտիմալ ձևով:

Հիմնական կոնտակտներ

Vera Vitalieva

Director

Svetlana Meyer

Partner

Միաձուլում, ձեռքբերում և վերակազմակերպում

Ներկայիս մրցակցային բիզնես միջավայրում կազմակերպությունները փորձում են աճել թե՛ օրգանական եղանակով, թե՛ միաձուլումների և ձեռքբերումների ճանապարհով:
Դելոյթի միաձուլումների և ձեռքբերումների մասնագետներն օգնում են իրենց հաճախորդներին միաձուլումների և ձեռքբերումների գործընթացի ողջ կենսացիկլի ընթացքում․ ռազմավարություն, նպատականշում, ֆինանսատնտեսական հետազոտություններ, միաձուլմանը հաջորդող ինտեգրում՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով մարդկային ռեսուրսների առանցքային դերին գործարքի կենսացիկլի ընթացքում: Մենք հիմնվում ենք ավելին քան 1,000 գլոբալ աշխատանքների փորձի վրա, որոնց ընթացքում խորհրդատվություն ենք տրամադրել մեր հաճախորդներին աճի խթանման,առավելագույն արժեքի ստեղծման և բիզնեսի համախմբման ուղղությամբ: Մեր առարկայական ուղղությունների գծով փորձը ներառում է ավանդական մարդկային ռեսուրսների ուղղությունները, ինչպիսիք են՝ ընդհանուր խրախուսական համակարգը, ակտուարային ծառայությունները, որոնք բոլորը հիմնվում են Դելոյթի  խորը փորձի վրա՝ խորհրդատվական աուդիտի, հարկային և ֆինանսական խորհրդատվական ուղղություններով:

Հիմնական կոնտակտներ

Vera Vitalieva

Director

Gulfia Ayupova

Partner

Կենսաթոշակային խորհրդատվություն և ռիսկի կառավարում

Կենսաթոշակային ծառայություններ մատուցողներն ակտիվորեն ուսումնասիրում են աճի հնարավորությունները ծախսերի նվազեցման խոչընդոտների, հին տեխնոլոգիաների և անորոշ կանոնակարգային դաշտի պայմաններում:

Մեր կարողությունները ներառում են Դելոյթի ծառայությունների լայն ընտրանի՝ օգնելու կենսաթոշակային ոլորտին իրագործելու իրենց ռազմավարական նպատակները: Լինելով կենսաթոշակային ծառայությունների խորհրդատվությունների առաջատար, կենտրոնանում ենք կենսաթոշակային ոլորտի սպասարկման վրա և օգնում կողմնորոշվել շուկայում՝ սկսած բիզնեսի ռազմավարությունից մինչև բիզնեսի գործառնություններ: Մենք ներկայացնում ենք մի թիմ, որը կենսաթոշակային ոլորտի մի շարք առաջատար կազմակերպությունների հետ համագործակցության փորձ ունի: Վստահ ենք, որ մեր հաճախորդներին կարող ենք ոլորտի  նպատակային ուղենիշեր, անգերազանցելի վերլուծական հմտություններ և իրականանալի լուծումներ առաջարկել: Ելնելով մեր հարուստ փորձից, բացառիկ ծառայություններից և ապացուցված մեթոդներից, մենք ճանաչված ենք որպես առաջատար ֆինանսական և կենսաթոշակային ոլորտին մատուցվող ծառայությունների գծով: Մեր առաքելությունն է օժանդակել կենսաթոշակային ոլորտի մասնակիցներին, այդ թվում՝ բանկերին, ակտիվների կառավարիչներին, ապահովագրական ընկերություններին, տեխնոլոգիական լուծումներ տրամադրողներին՝ իրենց կենսաթոշակային ռազմավարությունը հղկելու, նոր հնարավորությունների բացահայտման և կատարելության հասնելու գործում:

Հիմնական կոնտակտներ

Ekaterina Ponomarenko

Partner

Evgeniya Lugovtsova

Manager

Հիմնական ակտուարական ծառայություններ

Ապահովագրական ընկերությունները ձգտում են բարելավել իրենց ակտուարական բաժինների ռազմավարական արդյունքները:

Դելոյթը թե՛ ապահովագրական, թե՛ ինքնապահովագրական ընկերություններին օգնում է ակտուարական խորհրդատվության բոլոր հարցերում, այդ թվում՝ ֆինանսական հաշվետվությունների, ակտուարական գնորոշման, ֆինանսական և ակտուարական մոդելավորման խնդիրները։ Մենք աշխատում ենք կյանքի, գույքի և դժբախտ պատահարների, առողջության ապահովագրման բնագավառում ֆինանսական ծառայություն մատուցող աշխարհի խոշորագույն կազմակերպությունների ղեկավարների հետ՝ աջակցելով նրանց իրենց առջև ծառացած դժվար իրավիճակում որոշումներ կայացնել։

Կարգավորման, ռիսկի և կապիտալի գծով խորհրդատվություն

Շարունակելով կապիտալի շահութաբերության բարելավմանն ուղղված ջանքերը, միջազգային ֆինանսական հաստատությունները փորձում են ավելացնել եկամուտները, կառավարել ռիսկերը, ինչպես նաև նվազեցնել ծախսերը։ Դելոյթն ունի Solvency II-ի բնագավառում հավասարը չունեցող փորձառություն և ֆինանսական հաշվետվությունների ստանդարտների կիրառման մեծ փորձ։ Մենք կազմակերպություններին օգնում ենք կանոնակարգային, ռիսկերի և կապիտալի պահանջներին հարցերում՝ խորհրդատվության տրամադրման և նոր տեխնոլոգիական ներդրման միջոցով։

Ապահովագրական, արտադրանքի և բաշխման գերազանցություն

Ապահովագրական ընկերություններն իրենց հաճախորդների պահանջները բավարարելու համար ձգտում են բարելավել իրենց արտադրանքը, գների սահմանումը և գործընթացները։

Դելոյթն աջակցում է ապահովագրական ընկերություններին բարելավել իրենց ապահովագրական ապրանքների և համապատասխան գնորոշման կառուցվածքը, միասնականացնել տեղաբաշխման գործընթացները, ինչպես նաև նպաստելով վերլուծական նյութերի պատրաստմանը՝ համակարգի վերափոխումը տեղաբաշխելու միջոցով։

Ֆինանսական և ակտուարական վերափոխում

Ապահովագրական կազմակերպությունները ձգտում են բարելավել իրենց ակտուարական և ֆինանսական գործառույթներից ստացված ռազմավարական արդյունքները։

Դելոյթն աջակցում է ապահովագրական ընկերություններին իրականացնել իրենց ակտուարական, ռիսկի և ֆինանսական աշխատող մոդելների ու համակարգերի արդիականացում՝ ոլորտի առջև կանգնած դժվարություններին դիմակայելու համար։

Կենսաթոշակային ներդրումների խորհրդատվություն

Այսօրվա փոփոխական շուկայում չափազանց կարևոր է հատկորոշել կենսաթոշակային ներդրումների ոլորտի լավագույն մոտեցումները, որոնք կօգնեն բավարարել կանոնակարգային պահանջները և ցանկալի ֆինանսական արդյունքներ ապահովել։

Դելոյթը խորհրդատվություն է տրամադրում աշխատողների նպաստներից և խրախուսման ծրագրերին առնչվող բոլոր հարցերում, սկսած բարդ կենսաթոշակային համակարգից մինչև ճկուն ծրագրեր։ Ակտուարական շահույթի գծով խորհրդատվության համատեղումը միջազգային բիզնես խորհրդատվության հետ մեզ դարձնում է եզակի կենսաթոշակների և աշխատողների նպաստների շուկայում։