Actuarial, Rewards & Analytics

Ծառայություններ

Ակտուարական ոլորտ, վարձատրություն և վերլուծաբանություն

Կազմակերպությունների առջև կանգնած են նոր առաջացող ռիսկեր, այն դեպքում, երբ նրանք պետք է ապահովեն շահութաբերություն և աճ, մեծացնեն կապիտալի եկամտաբերությունը՝ հաշվի առնելով ռիսկով կշռված հնարավորությունները: Դելոյթի ակտուարական ոլորտի, վարձատրության և վերլուծաբանության ուղղությունը օգնում է բիզնեսի առաջնորդներին կայացնել իրազեկված որոշումներ, մեծացնել հասույթը, կառավարել ռիսկերը և կապիտալը, նվազեցնել գործառնական ծախսերը և կառուցել հատուցումների և խրախուսումների համակարգը՝ առանցքային գործնական, ֆինանսական և ապահովագրական խնդիրները լուծելու նպատակով: Մենք աշխատում ենք աշխարհի առաջատար ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ կյանքի, գույքի, դժբախտ պատահարների ապահովագրության ասպարեզում, ինչպես նաև առողջապահական ծառայությունների պլանավորման և սպասարկման ընկերությունների հետ, և տրամադրում ենք հատուցումների ու ռիսկերի կառավարման գծով խորհրդատվություն այդ կազմակերպությունների գործունեության բոլոր ոլորտներում և ասպարեզներում:

Optimisation of your compensation and benefit system

When devising a comprehensive compensation and benefits policy, we take into account business strategy, corporate culture, your global compensation and benefit system and we aim to cover off the following elements...

Optimisation of your compensation and benefit system

Actuarial 20/20: A corporate evolution worth realizing

Actuarial 20/20 is an offering that assists organizations and their actuarial teams in transforming and enhancing the value of the actuarial processes, systems, and people. Transformation, performed hand in hand with senior management, ultimately improves the overall value of the actuarial team as an important player in business and finance decision making.