Operational efficiency

Ծառայություններ

Գործառնական արդյունավետություն

Կազմակերպությունները մշտապես ձգտում են բարելավել իրենց կառավարման համակարգը, ինչպես նաև ներքին գործընթացները, գործառույթները, ծախերի մակարդակը և ապրանքների որակը: Մեր թիմը բավականաչափ մեծ փորձ ունի խորհրդատվական ոլորտում, մատուցելով ծառայություն, որը միջազգային լավագույն մեթոդների, գործիքների ու փորձի կիրառման շնորհիվ բարձրացնում է մեր հաճախորդների գործառնական արդյունավետությունը:

 •  Նպատակահարմար գործառնական մոդելներով, որոնք հնարավորություն կտան արդյունավետ որոշումների ընդունել և ձևավորել մրցակցային առավելություններ
 • Ձեր կորպորատիվ կառավարման համակարգի բարելավմամբ:
 • Բիզնես գործընթացների միավորմամբ, որոնք կհանգեցնեն Ձեր հաճախորդների սպասարկման ավելի բարձր ստանդարտների և կրճատված ծախսերի
 • Գործիքներով, որոնք խթանում են որոշումների արագ ընդունումը
 • Ձեր բիզնեսի և նրա հիմնական գործընթացների ճկունությամբ:
   

Մենք ձեզ կապահովենք...

 • Թիրախային գործառնական մոդելի՝ (Target Operating Model (ТОМтм)-ի մշակում
 • Բիզնես գործընթացի վերամոդելավորում
 • Միաձուլմանը հաջորդող ինտեգրում
 • Կառավարման կառուցվածքի բարելավում
 • Կատարողական արդյունքների կառավարման համակարգեր
 

Մեր գործառնական արդյունավետության ծառայությունները ներառում են՝