Supply Chain Management

Ծառայություններ

Մատակարարման շղթայի կառավարում

Շրջանառու միջոցների և արտադրական ու նյութատեխնիկական ներդրումների նպատակահարմար կիրառումը կախված է մատակարարաման շղթայի արդյունավետությունից: Այդ իսկ պատճառով, մատակարարման շղթայի կառավարումը կարևոր օղակ է եկամտի աճի և ծախսի նվազեցման համար:

 • Ծավալուն ծրագրային փորձ խոշորագույն ռուսական և միջազգային կազմակերպություններում
 • Գիտելիքների հասանելիություն և որակավորման կենտրոնների ռեսուրսներ ամբողջ աշխարհում
 • Գործող մոդելներ, որոնք արտացոլում են պլանավորման, գնումների, լոգիստիկայի, արտադրության և բաշխման բնույթը
 • Մասնագիտացում մատակարարման շղթայի գործընթացների իրականացման և ավտոմատացման մեջ
 • Պահեստների, բաշխման կենտրոնների և առևտրային կենտրոնների մոդելավորման  հմտություններ
 • Ռուսաստանում շուրջ 160 խոշորագույն քաղաքներ ընդգրկող մոդելի հիման վրա օպտիմալ լոգիստիկայի սակագների գնահատման փորձ
 • Հատուկ ծրագրի միջոցով առաքման ցանցերի մոդելավորման փորձ

Դելոյթի ԱՊՀ թիմի ուժեղ կողմերը

 • Կանխատեսումների ճշտգրության և ապրանքաշրջանառության պլաավորման բարելավում
 • Գնված ապրանքների ու ծառայություների ծախսի նվազեցում
 • Հումքի ու պատրաստի ապրանքների շրջանառության աճ
 • Արտադրական ցիկլի արագացում, ընդհատումերի կրճատման և կրկնվող գործընթացների դադարեցման շնորհիվ
 • Նյութատեխնիկական ակտիվների ներդրումների օպտիմիզացում
 • Ծախսի կառուցվածքի  ու ծառայությունների որակի բարելավման արդյունքում վաճառքի ծավալի ավելացում

Մեր ծրագրերի արդյունքները թույլ են տալիս հասնել հետևյալ առավելություններին 

 • Մատակարարման շղթայի ախտորոշում և համեմատական վերլուծություն
 • Մատակարարման շղթայի կառավարման ռազմավարության մշակում
 • Մատակարարման շղթայի պլանավորման օպտիմիզացում
 • Մատակարարման շղթայի գործառնությունների արդյունավետության աճ (բիզնես գործընթացներ, կազմակերպչական կառուցվածք, արդյունավետության առանցքային ցուցանիշ, տեղեկատվական համակարգ, մարդկային ռեսուրսներ)
 • Գնումների և սպառողների հետ հարաբերությունների կառավարման օպտիմիզացում
 • Նյութատեխնիկական ակտիվների գնային քաղաքականության ու սակագների պլանավորում

Մեր մատակարարման շղթայի կառավարման ծառայությունները