Construction group

Լուծումներ

Շինարարական խումբ

Դելոյթի շինարարական խումբը իրենից ներկայացնում է առաջատար ինժեներների և փորձագետների թիմ, որոնք զգալի փորձ ունեն անշարժ գույքի և ենթակառուցվածքների ոլորտում: Մեր ինժեներներն օգտագործում են համաշխարհային լավագույն փորձը և մեթոդները՝ շինարարական ժամկետների ուշացումների և բյուջեի գերածախսերի կանխման ուղղությամբ:

Մեր առաջնահերթությունները և նպատակներն են մեր հաճախորդների համար ռիսկերի նվազեցումը շինարարական գործընթացի բոլոր փուլերում:

 • Ծրագրի ռազմավարության մշակում
 • Ներդրողների կարիքներից ելնելով՝ տարածքային ընտրության մասով շուկայի ուսումնասիրություն
 • Տարածաշրջանների SWOT վերլուծություն՝ ելնելով արդեն իսկ գործող ներդրողների առկայությունից:
 • Շինարարական տեղանքի տեխնիկական հետազոտություն
 • Փաստաթղթաշրջանառության ընթացակարգերի սահմանում
 • Ծրագրի ժամկետների և բյուջեի որոշում
 • Հարկային օպտիմալացում

Նախաձեռնում

 • Ծրագրի հիմնական  ժամանակային պլանի մշակում
 • Ծրագրի բյուջետավորում
 • Ռեսուրսային պահանջների որոշում
 • Հիմնական միջանկյալ նպատակների և ուղենիշների որոշում
 • Ռիսկերի գնահատման և մեղմման ծրագրի մշակում
 • Նախագծի մշակման մրցույթի նախապատրաստում

Պլանավորում

 • Նախագծի կառավարում
 • Պլանի հաստատում քաղաքային իշխանություններում
 • Նախագծի մրցույթի կատարողական
 • Շինարարական նախագծի ժամկետների կառավարում
 • Ֆինանսական վերահսկողության իրականացում
 • Տեխնոլոգիաների վերլուծություն և կիրառելիության գնահատում

Նախագծի մշակում

 • Շինարարության հանձնման և պայմանների վերահսկողություն
 • Տեխնիկական և ֆինանսական վերահսկողություն (տեղում)
 • Քանակային ուսումնասիրություն և ծախսերի գծով խորհրդատվություն
 • Շինարարության կառավարում
 • Տեխնիկական վերահսկողություն
 • Շինարարության մրցույթի նախապատրաստոմ
 • Ավագ ղեկավարության համար վիզուալ հաշվետվությունների պատրաստում
 • Անվտանգության վերահսկողություն

Շինարարություն

 • Բոլոր ինժեներական համակարգերի ստուգում, հաստատում և մեկնարկում
 • Պայմանագրերի վերջնականացում
 • Օբյեկտի շահագործման հանձնում
 • Վերջնական հաշվետվության ներկայացում

Ավարտ

 

 

Տեղեկացեք ավելին մեր ծառայությունների մասին