Extended enterprise risk management

Վերլուծական նյութեր

Սպառնալիքների և անորոշության հաղթահարում

Ընդլայնված ձեռնարկությունների ռիսկի կառավարման գլոբալ հետազոտություն 2017 թ․

Բազմաթիվ կազմակերպություններում երրորդ կողմի և ռիսկի կառավարումը (ԵԿՌԿ) շարունակում է շահել գործադիրների իրազեկման ավելացումից։ Ինչևէ, արտաքին միջավայրի էական փոփոխությունները դանդաղեցրել են համապարփակ, ամբողջական շրջանակի իրականացման և ռիսկի կառավարման մեխանիզմների առաջընթացը վերջին 12 ամիսների ընթացքում։

Դելոյթի այս հետազոտությամբ գնահատվել են 536 գործադիրների տեսակետները՝ կապված ընդլայնված ձեռնարկությունների հետ։ Ուսումնասիրության մեջ դիտարկվում են գլոբալ կազմակերպությունների մոտեցումները երրորդ կողմի ռիսկերին՝ անորոշ միջավայրում, շարունակելով շուկայում ճկուն և մրցակցային մնալ։ Փաստաթուղթն առանձնացնում է բարելավման հինգ ոլորտ․

·         Կախվածություն և խոցելիություն. չնայած երրորդ կողմից մեծ կախվածությանը, կազմակերպությունները դեռևս լիովին չեն կարող ռիսկերը համակարգված ձևով կառավարել

·         Հարաբերությունների կառավարում. աստիճանաբար ավելանում է երրորդ կողմի մասին պատկերացումները, սակայն տվյալների վրա հիմնված ռիսկի կառավարումն ու նորահայտ ռիսկերի կանխատեսման կարողությունները դեռևս զարգացման փուլում են

·         Կառավարման և ռիսկի կառավարման գործընթացներ. գործընթացների ու տեխնոլոգիաների արդյունավետ աշխատանքի համար դեռևս շատ անելիքներ կան

·         Տեխնոլոգիական հարթակներ. ինտեգրված ԵԿՌԿ-ի բացակայություն

·         Նոր ստեղծվող մոդելներ. ստեղծվում են նոր մոդելներ՝ համապատասխանություն և փնտրվող հմտությունների ներդրման նպատակով։

Հիմնական արդյունքները ներառում են՝

·         Հարցվողների 74 տոկոսը վերջին երեք տարում երրորդ անձանց հետ կապված առնվազն մեկ դեպքի էր բախվել։

·         Հարցվողների 50 տոկոսից ավելին նշել է երրորդ կողմի անձանցից «որոշ» կամ «զգալի» կախվածություն վերջին տարվա ընթացքում։

·         Հարցվողների միայն 20 տոկոսն է ինտեգրել կամ օպտիմալացրել իրենց իրենց ընդլայնված ռիսկի կառավարման մեխանիզմները:

·         Հարցվողների միայն 11 տոկոսն է «լիովին պատրաստ» զբաղվել արտաքին միջավայրի ավելացող անորոշությամբ:

Սպառնալիքների և անորոշության հաղթահարում

If you’re interested in learning more, please contact one of our leaders.

Kristian Park
EMEA Leader, Extended Enterprise Risk Management, Global Risk Advisory
+44 (0)20 7303 4110

Mark Bethell
Director, Extended Enterprise Risk Management, Deloitte LLP
+44 (0)20 7007 5913

Danny Griffiths
Director, Extended Enterprise Risk Management, Deloitte LLP
+44 (0)20 70079296

Sanjoy Sen
Doctoral Research Scholar, Aston Business School
+44 (0)12 1695 5044

  


Did you find this useful?