Գործառնական ռիսկ

Յուրաքանչյուր կազմակերպության առջև կանգնած է աշխատողների վարքագծի, երրորդ կողմերի, տեխնոլոգիաների, տվյալների, բիզնես գործընթացների և հսկողությունների մշտակա վտանգը։ Արդյո՞ք գործառնական ռիսկի կառավարման ձեր մոտեցումները մշակված են այնպես, որ պահպանեն արժեքները և խթանեն կատարողականը։