Հեռանկարներ

Ռիսկի զգացողությունը

Առաջատար փորձը (զարգացման ընթացքում)

Ռիսկի զգացողություն ասելով՝ հասկանում ենք մարդու զգոցողությունը և վերլուծական խորը հմտությունները, որոնք թույլ են տալիս նրան բացահայտել, վերլուծել, վերահսկել ի հայտ եկող ռիսկերը: