International Tax

Լուծումներ

Միջազգային հարկեր

Գործելով բազում օտարերկրյա իրավական դաշտերում ձեր բիզնեսի համար կարող են ստեղծվել բարդ խնդիրներ: Մեր անձնակազմը ձեզ կօգնի խուսափել հնարավոր խնդիրներից և օպտիմալացնել ձեր գլոբալ արդյունավետ հարկային դրույքաչափը:

Դիտել բովանդակությունը

Մեր առաջարկած ծառայություններն են ՝

  • Միջազգային հարկերի պլանավորում բիզնեսի արդյունավետության բարելավման, գործառնական ծախսերի կրճատման և տնտեսական ռիսկերի կառավարման համար
  • Օտարերկրյա ներդրումների առավել արդյունավետ համակարգերի մշակում
  • Հարկերի տեսանկյունից արդյունավետ կառուցման և պլանավորման միջազգային խումբ
  • Գործող բիզնես կառուցվածքների վերլուծություն ընթացիկ ռիսկերի վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրելու համար
  • Տրամադրել առաջարկություններ, որպեսզի արտասահմանյան կամզակերպությունները չդիտվեն որպես  տեղակայված
  • Ձեռնարկությունների մասնավոր ներդրումների, եվրոբոնդի հետ կապված խնդիրների և արժեթղթերի առաջնային տեղաբաշխման համար հարկային ստրուկտուրավորում
  • Հարկման տեսանկյունից գործունեության դադարեցման առավել արդյունավետ ռազմավարության մշակում
  • Խորհրդատվական ծառայություններ օտարերկրյա հարկային օրենսդրությունների շուրջ
  • Հարկմանը վերաբերող միջոցառումներ,դասընթացներ, գիտաժողովներ և սեմինարներ
  • Աջակցություն օտարերկրյա երկրներում կազմակերպությունների ստեղծմանը

Մեր ծառայությունները