CIO & Executive program

Ծառայություններ

ԳՏՏ և ղեկավարների ծրագիր

ՏՏ տնօրենի դերի կարևորությունն աճում է ՏՏ գործառույթի շարունակաբար աճող պահանջին համընթաց։ Նոր ՏՏ տնօրենը պարզապես տեխնոլոգիա ներդրող չէ. նա տեխնոլոգիաների օգնությամբ վերափոխում և կատարելագործում է բիզնեսը:

Դելոյթի գլխավոր ՏՏ տնօրենի ու ղեկավարների ծրագիրն օգնում է ավագ ՏՏ ղեկավարներին լուծելու իրենց առջև կանգնած դժվարությունները, ՏՏ գործառույթին առնչվող խնդիրները, ինչպես նաև իրենց ղեկավար դերի հետ կապված բարդությունները։ Տեխնոլոգիական միտումների շուկայում առաջատար հանդիսացող վերլուծությունների, ՏՏ ոլորտի տնօրենների շրջանում իրականացված համեմատական ուսումնասիրությունների, մասնագիտական զարգացման ծրագրերի և լաբորատորիաների, ինչպես նաև միջմասնագիտական ցանցերի ստեղծմամբ ՏՏ տնօրեններն իրազեկված են և պատրաստ դիմակայելու այսօրեական պահանջներին ու վստահորեն առաջ շարժվելու։

Tech Trends 2016

Innovating in the digital era

Today’s CIOs – across industries, geographies, and company sizes – have the opportunity to shape tomorrow for every corner of their organization by transforming “business as usual” – imagining the future, while responsibly getting there from the realities of today.

Deloitte’s seventh annual Tech Trends report identifies eight trends that are likely to disrupt businesses in the next 18-24 months – from blockchain to augmented reality, the Internet of Things, socially responsible applications of technology and more.

executive management program