Deloitte and Oracle logos on sailboat

Ծառայություններ

Oracle

Ինչպես Oracle ամպային լուծումները, Դելոյթի հնարավորությունները հատում են աշխարհագրական և կազմակերպական սահմանները։ 2016 թ․ փետրվարին Դելոյթը Oracle PartnerNetwork-ի (OPN Deloitte) առաջին անդամն էր, որը ստացավ Oracle Global Cloud Elite կարգավիճակը, իսկ Դելոյթի անդամ ընկերություններն ավելի քան երկու տասնամյակ շարունակ բարձր մակարդակի գործընկերային հարաբերություններ են պահպանել։

ՈՒնենալով 17,300 Oracle մասնագետներ, քչերը կարող են կառավարել բարդ միջազգային ծրագրերն այնպես, ինչպես մենք ենք կառավարում։ Մեր թիմերը ծառայություններ են մատուցում գլոբալ կենտրոնների, համակցված շրջանակների և այլ գործիքների միջոցով։ Ցանկացած ժամանակ կարող ենք հիմնվել Դելոյթի՝ մարդկային կապիտալի, մատակարարման շղթայի, ձեռնարկության ռիսկերի, հարկային ոլորտների մասնագետների վրա։ Սա հնարավորություն է տալիս ունենալ բիզնեսի և տեխնոլոգիական կադրերի համակցություն։

Deloitte earns Global Cloud Elite status in new Oracle PartnerNetwork Cloud Program

Deloitte announced today that it has been named the first Global Cloud Elite partner in the new Oracle PartnerNetwork (OPN) Cloud Program. The global distinction means that the designation applies to the local market activities of all Deloitte member firms (“Deloitte”). In order to qualify for Global Cloud Elite status, OPN partners must have demonstrated full investment in the depth and breadth of Oracle Cloud solutions as well as a dedication to delivering them to joint customers.

Deloitte and Oracle Expand Services to Help Power & Utilities Sector Drive Value with Advanced Analytics

Deloitte has expanded  its work with Oracle in the field of Utilities Advanced Analytics. As a leader in business transformation and technology services to the power and utilities sector, Deloitte will team with Oracle's Utilities Advanced Analytics to transform big data into compelling and actionable insights.

Deloitte named a leader in Next-Generation Oracle Application Projects by Independent Research Firm

Deloitte announced today that Forrester has named it a leader in Next-Generation Oracle Application Projects in their recent report entitled The Forrester Wave™: Services Providers for Next-Gen Oracle Application Projects, Q3 2016. Deloitte was included among the vendors in the 17 criteria evaluation which is based on strategy, current offering and market presence. Specifically for Deloitte, Forrester notes, “Oracle’s recent pivot to the cloud has been a boon for Deloitte, as Oracle customers’ needs for cloud deployment align well with Deloitte’s strengths in business transformation, strategy consulting, change management, and systems integration work.”

Design and implementation of the budgeting system

Depending on the company’s business and the status of its financial/management accounting and planning functions, a project can add some budgeting components or may involve the development and implementation of a comprehensive solution.

Deloitte CIS consultants have experience in the design of budgeting systems - from diagnostics of the existing system and development of a concept to assistance in the implementation of the automated solutions for data collection, processing, and budget reporting. Our specialists have in-depth knowledge of Russian and international accounting and reporting standards and experience in supporting and implementing specialized budgeting software, such as SAP, Hyperion, SAS and Cognos, in various industries.

Kennedy has named Deloitte the global leader in HR Transformation Consulting

Deloitte has been named a global leader in HR Transformation consulting by Kennedy Research as reported in “HR Transformation Consulting 2015.”