Current issues for your agricultural business

Təfərrüatlar

Kənd təsərrüfatı müəssisəsi ilə bağlı cari məsələlər

Daha ətraflı öyrənin

Kənd təsərrüfatı müəssisəsi üçün cari məsələlər:

•Biznesin maliyyələşdirilməsi

•Maliyyə, vergi və hüquq yoxlaması

•Biznesin effektivliyinin və idarəçilik imkanının artırılması

•Maliyyə hesabatlarının hazırlanması

Istehlak Biznesi səhifəsinə qayıt

Did you find this useful?