Supply Chain Management

Xidmətlər

Təchizat zəncirinin idarə edilməsi

İşçi kapitalından optimal istifadə, eləcə də istehsal və logistikaya investisiyalar təchizat zəncirinin effektivliyindən asılıdır Bu səbəbdən də təchizat zəncirinin optimallaşdırılması mənfəətlili artırmaq və xərcləri azaltmaq üçün ən mühüm tapşırıq hesab olunur.

 • İri yerli və beynəlxalq şirkətlərdə aparılan layihələr üzrə geniş təcrübə;
 • Dünya üzrə təkmilləşdirmə mərkəzlərinin bilik və resurslarına çıxış imkanı;
 • Planlaşdırmanın, satınalmanın, logistikanın, istehsal və distibusiyanın mahiyyətini əks etdirən hədəf əməliyyat modelini dərk etməsi;
 • Təchizat zənciri proseslərinin tətbiq və avtomatlaşdırılmasında təcrübə;
 • Anbarların, distribusiya mərkəzlərinin, xammal anbarlarının simulyasiya bacarığı;
 • Modelin əhatə dairəsinə əsaslanmaqla optimal logistika tariflərinin qiymətləndirilməsi təcrübəsi;
 • xüsusi proqram təminatından istifadə etməklə çatdırılma şəbəkələrinin modelləşdirilməsinə təcrübəsi.

Deloitte Azərbaycan heyətinin güclü tərəfləri

 • Proqnozlaşdırma dəqiqliyinin artması və məhsul axınlarının planlaşdırılması;
 • Alınmış malların və xidmətlərin təchizatı üçün ümumi xərclərin azalması;
 • Xammalın və hazır məhsul dövriyyəsinin artması;
 • İstehsal dövrəsinin srətləndirilməsi
 • Qəzaları azaltmaqla və mənfəət gətirməyən əməliyyatları ləğv etməklə istehsal dövrəsinin sürətləndirilməsi;
 • Tikinti sahəsinə kapital qoyuluşunun optimallaşdırılması/yeni logistika aktivlərinin alınması və ya mövcud logistika aktivlərinin (anbarlar, portlar, xammal anbarı) genişləndirilməsi;
 • Xərclərin tərkibinin və çatdırılma keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi nəticəsində satışın artması.

Layihələrimiz nəticəsində biz aşağıdakı üstünlükləri əldə edirik

 • Təchizat zəncirinin diaqnostikası və effektivlik təhlili;
 • Təchizat zəncirinin idarə edilməsi strategiyasının hazırlanması;
 • Təchizat zənciri üzrə planlaşdırmanın optimallaşdırılması;
 • Təchizat zəncirinin əməliyyat effektivliyinin artırılması (biznes proseslər, təşkilatı struktur, əsas fəaliyyət göstəriciləri, biznes proseslər, informasiya sistemləri, insan resursları);
 • Satınalmanın optimallaşdırlması və təchizatçılarla əlaqələrin idarə edilməsi;
 • Logistika qiymətlərinin və tariflərinin planlaşdrılması;
 • Logistika mərkəzlərinin simulyasiya modelləşdirilməsi: anbarlar, port terminallar;
 • Satış və distribusiyanın optimallaşdırılması.

Təchizat zəncirinin idarə edilməsi xidmətlərimiz