Beynəlxalq Donor Təşkilatları

Dövlət müəssisələri və İctimai təşkilatların göstərdiyi xidmətlər yoxsulluğun aradan qaldırılmasına, ətraf mühitin və iqtisadi sabitliyin qorunub saxlanmasına yönəlmiş qlobal məqsədlərin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayır.