Nəqliyyat

Biz ictimai nəqliyyat şirkətlərini onların spesifik bazar tələblərinə, artan rəqabətə, texnoloji tələblərə istiqamətlənmiş nəticələrlə, habelə şəhər və dövlətlərdə insanların və əmtəələrin hərəkəti ilə bağlı makro səviyyəli demoqrafik nəticələrlə təmin edirik.