Təfərrüatlar

Məsafədən iş rejimində kiber təhlükəsizlik

COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəsisələrin əksəriyyəti öz işçilərini məsafədən iş rejiminə keçirmiş və ya keçirmək mərhələsindədir. Əksər hallarda bu keçid sürətlə baş vermişdir.

Bu səbəbdən də təhlükəsizlik və zəifliklərlə bağlı əsas məsələlər lazımi qaydada müəyyən olunmur və aradan qaldırılmır. Bu risklər gercəkləşərsə  əsas məlumatların sızmasına və mühüm informsiya sistemlərinin işində pozuntulara səbəb ola bilər. 

Məsafədən iş rejiminə keçidlə bağlı təhlükəsizlik risklərini aradan qaldırmaq üçün köməyə ehtiyacınız var? Biz Sizə yardımçı ola bilərik. Əlavə olunmuş broşurda bunun yerinə yetirilməsi üsulları qısaca təsvir olunmuşdur.

Məsafədən iş rejimində kiber təhlükəsizlik haqqında broşur
Did you find this useful?