Uvid

Pregled vladinih odgovora na pandemiju virusa COVID-19

Analizu koja obuhvaća najnovije porezne, finansijske, poslovne i društvene mjere koje su uvele pojedine države

Pregled vladinih odgovora

Analiza koju provodi Deloitte UK obuhvaća svakodnevno ažuriranje popisa programa finansiranja koje pokreću vlade diljem svijeta.

* We will include additional countries over time

Content and data visualization created by Deloitte UK.

Je li Vam ovo bilo korisno