Registracija: Sedmica podizanja svijesti o prevarama u BiH

*
*
 
*
 
*
 18.11. Centralna konferencija
 19.11. Konferencija “Borba protiv korupcije i prevare” (Panel diskusije: Cyber sigurnost; Uloga medija i nevladinih organizacija u zaštiti zviždača; Korupcija i prevare u javnim nabavkama)
 20.11. “Financial Crime Academy” za mlade
 21.11. 21.11. Moderirana panel diskusija: Reforma vladavine prava u BIH iz perspektive EU projekata
 22.11. Panel diskusija: Korupcija i prevara u arbitražnom postupku
 22.11. Webinar: Razlika između umanjenja porezne obaveze i izbjegavanja poreza i kako umanjiti rizik od pogrešne klasifikacije.

*

 
 

Za sve dodatne informacije javite se na niže naveden kontakt:

Elma Delalić
E-mail: edelalic@deloittece.com
Tel: +387 33 953 700