Događanja

Bosna i Hercegovina ove godine svečano obilježava Međunarodnu sedmicu podizanja svijesti o prevarama

18. - 22. novembar 2019. godine

Vođeni željom za podizanjem svijesti o važnosti borbe protiv finansijskog kriminala, prevare i korupcije, te educiranja javnosti o ovim temama, Deloitte BiH, u saradnji sa brojnim partnerima, svečano će, po prvi put u BIH, obilježiti Međunarodnu sedmicu podizanja svijesti o prevarama (eng. „International Fraud Awareness Week”), u periodu od 18. do 22. novembra 2019. godine.

Cjelokupna manifestacija bit će održana pod pokroviteljstvom Predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Željka Komšića, a partneri događaja su Ministarstvo sigurnosti BiH, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), EU Ured, Fondacija INFOHOUSE, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Europska investicijska banka (EIB), Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), Udruženje Arbitri.

 

ACFE – Osnivač Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama

Međunarodnu sedmicu podizanja svijesti o prevarama (eng. „International Fraud Awareness Week”) pokrenulo je Udruženje ovlaštenih istraživača prevare (Association of Certified Fraud Examiners) 2000. godine i od tada su se stotine organizacija širom svijeta priključile inicijativi, a sve u cilju podizanja svijesti o nužnosti borbe protiv prevare i korupcije.

Ujedinjeni u borbi protiv prevare i korupcije

Zaštita ugleda, vrijednosti i održivosti bh. ekonomije zahtijeva promjenu paradigme od tradicionalnog ka reaktivnom pristupu, te veću angažovanost i dijalog svih uključenih aktera.

Vodeći se pomenutim, u periodu od 18. - 22. novembra 2019. godine održat ćemo niz događaja na kojima ćemo, u saradnji sa eminentnim stručnjacima iz različitih područja otvoriti dijalog na temu izloženosti korupciji i prevarama, njihovoj prevenciji i posljedicama, kao i izazovima i trendovima u borbi protiv prevare i korupcije. Posebnu pažnju u toku Sedmice posvetit ćemo mladim ljudima kroz organizaciju različitih aktivnosti za studente o kojima možete više pročitati ovdje.

Pogledajte okvirni program:

Datum

Događaj

18. 11. 2019.

Centralna konferencija

19. 11. 2019.

Konferencija: Borba protiv korupcije i prevare

Teme: Cyber sigurnost; Uloga medija i nevladinih organizacija u zaštiti zviždača; Korupcija u javnim nabavkama

20. 11. 2019.

„Financial Crime Academy“ za mlade

21. 11. 2019.

"EU i BiH: Zajedno za jaču vladavinu prava" 
Moderirana panel diskusija: Reforma vladavine prava u BIH iz perspektive EU projekata

22. 11. 2019.

Webinar: “Razlika između umanjenja porezne obaveze i izbjegavanja poreza i kako umanjiti rizik od pogrešne klasifikacije”

Panel diskusija: „Prevara i korupcija u arbitražnom procesu“


>> Pogledajte kompletan Dnevni red

 

Medijski partneri inicijative su N1, BHRT, Oslobođenje, FENA, Klix, Business magazin, Banke u BiH, Poslovne novine, Akta.

Pratite naše društvene mreže i web stranice za više informacija.  

Pridružite nam se i pomozite nam podići svijest i smanjiti uticaj prevara i korupcije na bh. društvo!

 

Kontakt

Sabina Softić

Sabina Softić

Partnerica

Sabina je vodeći partner za reviziju u regiji South Central Europe (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Slovenija i Srbija). Certificirani je računovođa (ACCA), te certifici... Više

... Više