Saopštenja za javnost

Sedmica podizanja svijesti o prevarama: Lokalni i regionalni eksperti o cyber sigurnosti u BiH, prevarama u javnim nabavkama i zaštititi zviždača

U okviru prve Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama u BiH, u utorak je održana konferencija „Borba protiv prevare i korupcije“.

Nakon održavanja Centralne konferencije i otvaranja prve Sedmice podizanja svijesti o prevarama u BiH, drugi dan ove inicijative okupio je lokalne i regionalne eksperte iz različitih oblasti.

Lajos Antal, voditelj usluga cyber sigurnosti iz Deloittea Centralna Evropa predstavio je regionalne trendove u cyber sigurnosti, nakon čega su o regulativi, stanju cvber sigurnosti u BiH, te reperkusijama cyber kriminala za BiH govorili Vladica Babić, pomoćnik direktora u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Predrag Puharić, CISO na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i direktor Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, Zlatan Omerspahić, Službenik za zaštitu podataka iz NSofta, Sanela Stupar, CISO iz NLB Banke i Sanja Čatibović, Vođa Projekta za sigurnosnu saradnju pri Misiji OSCE-a u BiH.

Istakli su kako je su za rješavanje problema uzrokovanih cyber kriminalom ključna komunikacija ne samo između institucija, već i bankovnih i privatnih sistema sa državnim institucijama, te uspostavljanje CERT-a, državnog koordinacijskog tijela radi učinkovitog koordiniranja incidenata u cyber prostoru. Naglašeno je da BiH posjeduje kapacitete, dobre stručnjake i kvalitetno zakonsko rješenje, ali nedostaje koordinacija, strategija i edukacija o važnosti ove teme, dok je bankarski sektor naveden kao primjer dobro uređenog sistema.

Alma Hota, Advokat u Legal Partners pri Deloitte Legal Mreži predstavila je zakonski okvir i alat za zaštitu zviždača, nakon čega je uslijedila panel diskusija na temu „Uloga medija i nevladinih organizacija u zaštiti zviždača“ koju je realizirala fondacija INFOHOUSE i u kojoj su učestvovali: Mevludin Džindo, Pomoćnik direktora u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Emir Mehmedović, Glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde BiH, Nermin Kadribašić, Konsultant u Lucid Linx, Dženana Alađuz, Direktorica Fondacije INFOHOUSE, Vladimir Radomirović, Osnivač portala Pištaljka.rs, Edo Čelebić, Urednik vijesti Al Jazeera, Jelena Jevtić, Novinarka u Centru za istraživačko novinarstvo, Amra Softić, Menadžerica razvoja programa u Fondaciji INFOHOUSE, Nebojša Milanović, Advokat, u Advokatskoj kancelariji Milanović, Pauline Arifin, Stručnjak za borbu protiv korupcije, certificirani vodeći revizor za Anti-Bribery Management System (ABMS) iz Indonezije.

Panel diskusija je još jednom inicirala kompleksnost problematike koja se odnosi na zaštitu lica koja javno upozoravaju na nezakonita ili neetička ponašanja državnih službenika. U toku panela prezentirane su istraživačke priče koje su bazirane na dojavama zviždača, ali i regulatorni okvir kao i drugi mehanizmi koji su stavljeni na raspolaganje zviždačima kako bi doprinijeli njihovoj efikasnijoj zaštiti. Istaknuta je važnost uloge i zaštite prijavitelja korupcije koji djeluju u javnom interesu, kao i značaj i odgovornost medija i nevladinih organizacija u promociji i zaštiti zviždača.

Doc. dr. Edina Sudžuka sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu govorila je u prevarama u finansijskom i poreznom pravu, trenutnom stanju i preporukama.

Posljednja tema konferencije bila je „Prevare je u javnim nabavkama i kako ih spriječiti“ o kojoj su diskutovali Evgeny Smirnov, Pomoćnik direktora u Odjelu za politike nabavke i savjetovanje iz EBRDa London, Mathias Muehle, Vođa tima GIZ programa „Jačanje javnih institucija u BiH“, Dražen Vidaković, Šef Odjela za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BIH, Nermin Lapandić, Pravni savjetnik Komandanta Operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Ministarstvu odbrane BiH, Zoran Jachev, Voditelj tima EU projekta "Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u BiH“ i Aleksandra Martinović, članica Upravnog odbora u Transparency International BiH.

Učesnici panela su istakli da je evidentno da u procesu javnih nabavki u BiH ima značajan broj prevara, a kako bi se isti smanjio ili eliminisao potreban je jedinstven zakon koji će regulirati sve prevare, te ono što nedostaje jesu kompetencije ljudi koji rade u ovim procesima, kao i reakcije onih koji su izgubili tender, političke odgovornosti i odgovornosti političkih stranaka. Naglasilo se kako Agencija za javne nabavke nastoji kroz edukaciju i profesionalizaciju javnih nabavki uticati na nekompetentnost na poslovima javnih nabavki.

Inicijativa Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama ove godine se, prvi put, obilježava i u Bosni i Hercegovini i to nizom događaja, čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti borbe protiv finansijskog kriminala, prevare i korupcije, njihovoj prevenciji i posljedicama, te educiranja javnosti o ovim temama.

Je li Vam ovo bilo korisno