Saopštenja za javnost

Prva Sedmica podizanja svijesti o prevarama u BiH okupila preko 400 učesnika, 600 studenata i 58 govornika

U okviru prve Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama u BiH, u utorak je održana konferencija „Borba protiv prevare i korupcije“.

Međunarodna sedmica podizanja svijesti o prevarama održala se u periodu od 18. do 22. novembra po prvi put u BiH sa ciljem podizanja svijesti o važnosti borbe protiv finansijskog kriminala, prevare i korupcije.

U toku pet dana trajanja ove inicijative održane su 2 konferencije, 3 događaja i 1 webinar, te u svim aktivnostima učestvovalo je 58 govornika i predavača, preko 400 učesnika i 600 studenata koji su učestvovali u istraživanju.

Prva dva dana održane su konferencije koje su okupile predavače i eksperte iz regije i svijeta, dok su posljednja 3 dana Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama u BiH, obuhvatila raznolike teme: forenzička istraga, pranje novca, interna revizija, reforma vladavine prava, porezne prevare.

Posebnu pažnju u toku Sedmice podizanja svijesti o prevarama Deloitte je posvetio studentima i mladima kroz organizaciju različitih aktivnosti – istraživanje o percepciji studenata o prevari i korupciji u BiH, takmičenje „Reci ne prevari i korupciji svojim Instagram profilom“ te „Financial Crime Academy“ koji se održao u srijedu, 20. novembra na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te kojem je prisustvovalo više od 70 studenata.

Adnan Bahtanović, viši menadžer za usluge revizije i Vedran Arnautović, menadžer za usluge finansijskog savjetovanja u Deloitteu BiH govorili su o forenzičkim istragama i konceptu prevare sa psihološkog aspekta, te predstavili i nekoliko primjera iz prakse. Damjan Rezek, ekspert u EU IPA projektu „Podrška borbi protiv pranja novca“ održao je predavanje i studije slučaja na temu pranja novca, a Muamer Kosovac iz Tima za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo predstavio je studije slučaja na temu sistema internih kontrola. Svaka od tema naišla je na značajnu zainteresovanost i angažman studenata koji su aktivno učestvovali u svim diskusijama.

Povodom ove inicijative, Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizovao je diskusiju sa predstavnicima projekata Evropske unije u oblasti vladavine prava kako bi istakli značaj napretka reformskih procesa u ovoj oblasti.

„Bosna i Hercegovina treba iznaći sistemska rješenja za jačanje vladavine prava, temeljnu vrijednost Evropske unije koju svaka buduća zemlja članica mora u potpunosti poštovati. Današnja diskusija sa projektima Evropske unije je dio naše inicijative da se proces reforme vladavine prava u BiH dodatno osnaži i ubrza. Naši projekti podržavaju ovaj proces i drago nam je da zajedno radimo na jačanju vladavine prava u BiH,“ rekao je Nicolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Tokom diskusije sa predstavnicima pravosuđa, civilnog društva, privatnog sektora i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, istaknute su ključne prepreke u reformskom procesu. Iako se većina učesnika slaže da je potrebno prevazići zastoj provedbe reformi uzrokovan „nedostatkom političke volje“, istaknuta je i kolektivna odgovornost građana koji trebaju zahtijevati promjene.

„Naš cilj je podizanje svijesti javnosti o značaju razumijevanja kompleksnosti pitanja prevara, korupcije i kriminala u ovoj zemlji. Želimo informisati mlade i građane o mogućim preventivnim mjerama i raditi zajedno kako bi se iznašla održiva rješenja i postigli korisni rezultati,“ naglasila je Sabina Softić, glavna partnerica za usluge revizije za Adriatic regiju u Deloitteu BiH.

U okviru ove inicijative, u petak, 22. novembra održan je i webinar na temu „Razlika između umanjenja porezne obaveze i izbjegavanja poreza i kako umanjiti rizik od pogrešne klasifikacije“ koju je predstavio Emir Ibišević, direktor i voditelj Odjela za poreze, pravne službe i BPS, Deloitte BiH.

Je li Vam ovo bilo korisno