Central Europe CFO Survey Spring2020

Uvid

O istraživanju

Istraživanje stavova finansijskih direktora 2021

Istraživanje stavova finansijskih direktora 2021

Ovo istraživanje predstavlja pregled stavova finansijskih direktora u Centralnoj Evropi o ključnim pitanjima poslovanja i detaljnije obrađuje sljedeće oblasti:

  • Indeks povjerenja finansijskih direktora
  • Ekonomske izglede
  • Poslovno okruženje
  • Izgledi za rast kompanija

Ove godine je 590 finansijskih direktora iz 17 zemalja Centralne Evrope podijelilo svoje mišljenje i zabrinutost u vezi sa godinom koja je pred nama: Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Bugarska, Češka Republika, Estonija, Mađarska, Kosovo, Letonija, Litvanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Poljska, Rumunija i Slovačka. Istraživanje je sprovedeno u periodu od novembra do decembra 2020.

Poruka srednjoeuropskog voditelja programa:

Ovo izdanje još jednom izražava opšti trend zabrinutosti u poređenju sa prethodnim godinama. Iako smo zabilježili porast indeksa povjerenja finansijskih direktora (1% u 2020. na 10% u 2021.), ovo je i dalje veliko odstupanje od rezultata iz 2018. (23%) i 2019. (16%). Možemo pretpostaviti da pandemija Covid 19 koja se nastavlja i dalje ima snažan uticaj na optimizam odnosno zabrinutost finansijskih direktora. Iako sveukupno samopouzdanje i dalje pada, postoji optimizam koji nagovještava određenu stabilnost.

- Ferenc Póczak, CE CFO Programme Leader, Deloitte Central Europe