Economic Outlook CE CFO Survey 2021

Uvid

Ekonomski izgledi

Istraživanje stavova finansijskih direktora u Centralnoj Evropi 2021

Optimizam poljuljan zbog neizvjesnosti u vezi sa pandemijom Covid 19

Glavni nalazi

  • Prosječan očekivani rast BDP za 2021. iznosi 0,25% u poređenju sa 2,0 % u 2020. i 2,3 % u 2019.
  • Skoro 70% ispitanika očekuje povećanje stope nezaposlenosti.
  • 62% ispitanika predviđa porast indeksa potrošačkih cijena (83% u 2020., 82% u 2019.)

Indeks povjerenja finansijskih direktora

Indeks povjerenja finansijskih direktora ostao je na sličnom nivou kao što je bilo predviđeno za 2020. godinu: 10% za 2021. godinu u poređenju sa 9% projektovano za 2020. U 2018. godini iznosio je 23%, prije nego što je pao za 7 procentnih poena (16%) u 2019. Uprkos pandemiji Covid-19, finansijski direktori nisu pesimistični u pogledu budućnosti i izgleda za svoja preduzeća u 2021. godini.

Rast BDP

Prosječan očekivani rast BDP u 2021. godini iznosi samo 0,25% u poređenju sa 2,0% u 2020. i 2,3% u 2019. godini. Procenat finansijskih direktora koji očekuju da će BDP dostići više od 2,5% pao je za 4pp. U 2021. godini 26% očekuje da će BDP premašiti 2,5%, u odnosu na 30% u 2020. Odnosno 60% naših ispitanika predviđa da BDP neće biti veći od 1,5%, u poređenju sa 37% koji dijele istu procjenu za 2020. godinu.

Gotovo 32% finansijskih direktora, u poređenju sa 10% prošle godine, očekuje da će se BDP u eurozoni povećati za više od 2,5%. Na tržištima EU, 58% ispitanika predviđa rast od najviše 1,5%, dok 30% finansijskih direktora predviđa da će dostići nivo između 1,6% i 3,5%.

Nezaposlenost

Od 2018. godine uočavamo stalno povećanje broja finansijskih direktora koji očekuju rast stope nezaposlenosti. I dok je 36% ispitanika očekivalo rast stope nezaposlenosti tokom 2020. godine, ta očekivanja za 2021. godinu sada ima skoro 70% učesnika našeg istraživanja*, što je očigledno u vezi sa očekivanim uticajem pandemije Covid-19 na tržište radne snage, koji se već ostvaruje. Predviđanja finansijskih direktora u eurozoni i zemljama EU se ne razlikuju značajno, jer 61% ispitanika iz eurozone i 71% ispitanika iz EU predviđa rast nezaposlenosti za 28%.

Indeks potrošačkih cijena

Većina finansijskih direktora - 62%* - očekuje rast indeksa potrošačkih cijena (u poređenju sa 83% 2020. godine, odnosno 82% 2019. godine). Oko 28% ispitanika očekuju da se indeks potrošačkih cijena neće mijenjati. Sa 1,8%, njihova procjena za stopu inflacije u eurozoni je takođre jedna od najviših. Finansijski direktori iz zemalja čija je zvanična valuta euro (Letonija, Litvanija, Estonija, Crna Gora, Slovačka i Slovenija) predviđaju da će stopa inflacije u njihovim zemljama biti viša nego u eurozoni u cjelini.

* Stavovi finansijskih direktora iz Poljske nisu uključeni