Uvid

Ekonomski izgledi i predviđanja finansijskih direktora srednje Evrope za 2022

Povratak na put ekspanzije

Od 2011. godine Deloitte Central Europe CFO istraživanje omogućava da se čuju mišljenja preko 600 glavnih finansijskih direktora u regionu, dajući pregled njihovih planova i briga, ključnih prijetnji i prioriteta koje identifikuju, kao i njihovih stavova prema prema rizicima i faktorima koje trenutno smatraju vitalnima za uspjeh.

U ovogodišnjem izvještaju, finansijski direktori u regionu su uglavnom optimističniji nego prije 12 mjeseci, kada su ekonomije bile najzahvaćenije pandemijom COVID-19. Iako još uvijek vide neizvjesnost kao novu normalu i ne smatraju ovo pravim vremenom za preuzimanje nepotrebnih rizika, oni su ipak pozitivni u pogledu investicija, očekuju pad nezaposlenosti i vjeruju da im se finansijski izgledi poboljšavaju. Drugim riječima, uslovi za ekspanziju se vraćaju. Istovremeno, oni predviđaju dalji rast inflacije indeksa potrošačkih cijena koji će zauzvrat podstaći povećanje troškova poslovanja.

Ekonomski izgledi

 • Prosječan očekivani rast BDP-a za 2022. godinu je 2,3%, u poređenju sa 0,25% u 2021. i sa 2,0% u 2020. godini. Došlo je do povećanja udjela finansijskih direktora za 30pp koji očekuju da će BDP dostići više od 2,5%.
 • U poređenju sa njihovim predviđanjima za 2021. godinu (mišljenja su prikupljena krajem 2020.), finansijski direktori koji su podijelili svoje mišljenje za ovo izdanje izvještaja su definitivno optimističniji. Dok 68% očekuje povećanje u 2021., 33% očekuje da će nezaposlenost porasti u 2022. godini.
 • Kao i prethodnih godina, većina finansijskih direktora: 91% u 2022., očekuje povećanje inflacije indeksa potrošačkih cijena (CPI) (62% u 2021. i 83% u 2020.). Ovo predviđanje odražava i osjećaje u zemljama EU (91%) i Eurozone (94%).
Izvještaj za 2022. godinu na engleskom jeziku

Izgledi poslovnog okruženja

 • Istraživanje je, u odnosu na prošlu godinu, zabilježilo blagi pad percipiranog nivoa neizvjesnosti sa kojima se suočavaju preduzeća ispitanika. Uprkos unaprijeđenim izgledima, nivoi neizvjesnosti su i dalje povišeni u cijelom regionu, pri čemu 50% finansijskih direktora prijavljuje da su eksterne neizvjesnosti iznad normalnog nivoa.
 • Udio ispitanika koji vjeruju da postoji visok nivo neizvjesnosti opao je za 7 procentnih poena (pp) – sa 57% u 2021. na 50% u 2022. godini. Većina ispitanika u EU (51%) i Eurozoni (53%) također očekuje visok nivo neizvesnosti.
 • Kao i 2021. godine, ispitanici koji učestvuju u istraživanju 2022. očekuju daljnje i značajnije povećanje troškova u svim kategorijama. Čak 95% ispitanika očekuje da će u 2022. godini troškovi radne snage porasti.
 • Nedostatak kvalifikovanih stručnjaka u narednih 12 mjeseci brine 64% finansijskih direktora. Ovaj nedostatak zabilježio je najveći procentualni rast (31%) od 2021. godine.
 • Kao i prethodnih godina, većina finansijskih direktora ne misli da će predstojeća godina biti dobro vrijeme za kompanije da poduzmu više rizika; ovo je mišljenje 71% ispitanika (manje za 8% u odnosu na 2021.). Finansijski direktori iz Eurozone i zemalja EU podjednako su skloni riziku.
 • Slično kao u 2020. i 2021. godini, finansijski direktori vide interno finansiranje i bankarsko zaduživanje kao najatraktivnije izvore finansiranja za svoje kompanije u 2022. godini.
 • U cijeloj srednjoevropskoj regiji, slično kao i u 2021. godini, većina finansijskih direktora (55%) predviđa da će se nivo M&A transakcija povećati u 2022. godini.
Infografika za 2022. godinu na engleskom jeziku

Izgledi rasta kompanije

 • Finansijski direktori koji učestvuju u ovogodišnjem izdanju istraživanja tek su blago manje optimistični u odnosu na prošlu godinu. 40% finansijskih direktora optimistično je u pogledu finansijskih izgleda za svoje kompanije.
 • Očekivanja finansijskih direktora o prihodima u narednih 12 mjeseci su se poboljšala. 68% finansijskih direktora očekuje veće prihode, a samo 15% njih manje.
 • Kao i prethodne godine, postoji prilično ujednačena podjela između predviđanja operativnih marži koje će kompanije postići u narednih 12 mjeseci. 37% finansijskih direktora očekuje povećanje operativnih marži, 31% predviđa da će ostati na istom nivou, dok 32% predviđa da će se operativne marže smanjiti.
 • Očekivanja o kapitalnim izdacima (CAPEX) u narednih 12 mjeseci blago su se poboljšala. Otprilike polovina (46%) finansijskih direktora planira povećanje, a samo 13% očekuje da će smanjiti svoje CAPEX troškove.
 • Rezultati istraživanja također otkrivaju da su finansijski direktori značajno revidirali svoje planove za buduće zapošljavanje u odnosu na prošlu godinu. 40% finansijskih direktora očekuje da će povećati broj zaposlenih u narednih 12 mjeseci, dok samo 13% pretpostavlja smanjenje.
 • Stavovi finansijskih direktora o sposobnostima njihovih kompanija da servisiraju dug u naredne tri godine uglavnom ostaju nepromijenjeni, a 92% očekuje da će se ili povećati ili ostati ista.
 • Slično kao i prošle godine, smanjenje troškova postavljeno je kao prioritet preduzećima u 2022. godini, a 20% finansijskih direktora će to staviti na vrh svojih planova.
 • Malo je vjerovatno da će narednih 12 mjeseci donijeti značajne promjene u nivoima zaduženosti kompanija: 49% finansijskih direktora ne očekuje promjene u ovoj oblasti.

O Central Europe CFO istraživanju

Od 2010. godine Deloitte sprovodi istraživanje srednjoevropskih finansijskih direktora, dajući glas višim finansijskim rukovodiocima iz cijelog regiona. Podaci za izvještaj za 2022. Godinu prikupljeni su između oktobra i decembra 2021. Godine i prikupili su odgovore od preko 600 finansijskih direktora u 15 država u širokom spektru industrija.

Je li Vam ovo bilo korisno