Pregled izgleda sektora financijskih usluga za 2021. godinu

Uvid

Pregled perspektiva sektora finansijskih usluga za 2021. godinu

Nova godina. Ponovni početak. Korisni uvidi.

U proteklih smo devet mjeseci imali priliku svjedočiti mnogobrojnim načinima na koji je pandemija COVID-19 preoblikovala sektor finansijskih usluga te potaknula rukovodioce na pronalazak novih pristupa i strategija za svoje organizacije.

Premda će nas nesigurnost pratiti i u 2021. godini, zbog pandemije su voditelji banaka naučili brojne lekcije koje mogu iskoristiti za redefinisanje budućnosti, što je i tema našeg pregleda pespektiva sektora finansijskih usluga za 2021. godinu.

U protekloj se godini sektor finansijskih usluga susreo sa zahtjevnim i neočekivanim izazovima. Koja je druga strana medalje? Lekcije naučene u 2020. godini mogu ubrzati inovaciju u području tehnologije, poslovanja, talenata i finansija. Unatoč najnovijim rizicima i izazovima, na koji način možete pomoći svojem društvu da ubrza inovacije s ciljem ostvarenja profitabilnog rasta sljedeće godine?

Naš pregled perspektiva za 2021. godinu, koji obuhvaća bankarska i kapitalna tržišta, upravljanje ulaganjima, poslovne nekretnine i osiguranje, sadržava pregled trendova i nalaze koji vašoj organizaciji mogu pomoći da ostane otporna, poveća svoje mogućnosti i ubrza transformaciju.

2021 banking and capital markets outlook

2021 banking and capital markets outlook
2021 Banking and Capital Markets Outlook

2021 Insurance Outlook

2021 Insurance Outlook
2021 Insurance Outlook

2021 Investment Management Outlook

2021 Investment Management Outlook
2021 Investment Management Outlook

2021 Commercial Real Estate Outlook

2021 Commercial Real Estate Outlook
2021 Commercial Real Estate Outlook
Je li Vam ovo bilo korisno